Upravni odjel za turizam i kulturu na čelu sa pročelnicom Marijom Budimir, prof. Vas ovim putem želi obavijestiti o održavanju radionice javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturiVukovarsko-srijemske županije za 2019. godinu na kojoj će se svim postojećim i potencijalnim prijaviteljima detaljno objasniti cjelokupni postupak prijave, obrade prijavnica, ocijenjivanja i donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava.

Radionica će se održati 14. siječnja, 2019. godine u maloj županijskoj vijećnici Vukovarsko-srijemske županije na adresi Županijska 9, 32 000 Vukovar sa početkom u 09.00 sati.