U konferencijskoj dvorani Šumarije Otok, 8. svibnja 2018. godine s početkom u 10:00 sati, bit će predstavljen projekt ROSEWOOD – Europska mreža regija za održivo korištenje drvne sirovine.

Projekt ROSEWOOD, čija je provedba započela u veljači 2018. godine, financiran je u okviru Obzora 2020, ima za cilj omogućiti prijenos iskustava i inovativnih rješenja u održivom šumarstvu, pridonoseći održivom korištenju drvne sirovine u Europi.

Tijekom dvogodišnjeg trajanja projekta ROSEWOOD, partneri će prvo analizirati potrebe i slabosti sektora na razini regija i identificirati odgovarajuća inovativna rješenja. Najuspješniji primjeri bit će predstavljeni na internetskim stranicama projekta ROSEWOOD, na radionicama i treninzima koji će biti organizirani u regionalnim centrima, kao i na europskoj razini koja će osigurati prijenos primjera dobre prakse.

Na projektu sudjeluje 15 partnera iz zemalja Europske unije okupljenih u četiri centra (HUB-a za sjevernu, južnu, zapadnu te istočnu Europu) među kojima je i Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj, centar za istočnu Europu (HUB East Europe).

Više o projektu je dostupno na: Rosewood

Za sudjelovanje na predstavljanju projekta, potrebno je prijaviti se na email: kurtovic@cekom.hr