U maloj županijskoj vijećnici u Vukovaru održan je sastanak Županijskog tima Vukovarsko – srijemske županije za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Priopćenje Tima prenosimo u cijelosti:

„Na ovaj dan, prije 166 godina dogodio se prvi javni protest žena koje su se pokušale izboriti za bolje radne uvjete i bolje plaće. U godinama koje su uslijedile, borba žena za vlastita prava se nastavila različitim prosvjedima i javnim akcijama, da bi se 53 godine kasnije, 1910. godine, 8. ožujka prepoznao kao Međunarodni dan žena na prijedlog njemačke socijalistkinje Clare Zetkin. Iako je bio prepoznat kao takav, bilo je potrebno još vremena i angažmana žena kako bi postao dan kojim se obilježavaju ženska prava i borba za ista, stoga se tek od 1977. godine, kada je proglašen službenim UN-ovim praznikom za ženska prava i svjetski mir, ovaj datum obilježava tako da je usredotočen na određenu temu ili pitanje u okviru ženskih prava.

Danas, nakon više od 200 godina od početka borbe za ravnopravnost spolova, žene imaju više mogućnosti glede odabira zanimanja, profesionalnog i akademskog usavršavanja, životnog stila i sl., no pitanje ravnopravnosti je i dalje otvoreno u raznim sferama društvenog i privatnog života, kao i pitanje usklađivanja „novih“ i „starih“ rodnih uloga. Iako u načelu ravnopravnost postoji kao konstrukt, žene se i dalje suočavaju s različitim predrasudama, osudama i ograničenjima nametnutim tradicijom, nasljeđem i generacijski prenošenim čvrstim uvjerenjima o „ženinom mjestu“ u obitelji, zajednici i na radnom mjestu. U svijetu i dalje postoji nesrazmjer po pitanju ostvarivanja ravnopravnosti žena i muškaraca te i dalje postoje zemlje u kojima žene još uvijek nemaju pravo glasa, pravo na obrazovanje i zdravstvenu zaštitu, a ne tako daleko od nas, u pojedinim europskim zemljama u pitanje se dovode i već stečena prava, primjerice reproduktivna.

Iako je važno obilježiti Međunarodni dan i osloviti aktualne teme, također je važno kontinuirano podizati svijest javnosti i aktivno raditi na ostvarivanju ravnopravnosti spolova sve dane u godini, prije svega osnaživanjem djevojčica i žena i educiranjem dječaka i muškaraca, kako bi u konačnici kreirali društvo u kojemu su ljudska prava standard koji se generacijski prenosi.

Ovom prilikom se zahvaljujemo svim hrabrim i upornim ženama koje su utrle put današnjim liječnicama, pilotkinjama, znanstvenicama i ostalim ženama na različitim pozicijama, koje su svojim primjerom i trudom neposredno omogućile pravo izbora i dale inspiraciju i snagu da tu borbu nastavimo.

Sretan dan žena, budite hrabre i ustrajne za sebe, za svoje pretkinje i za one koje će vas naslijediti.“