Vukovarsko-srijemska županija je uspješna u povlačenju sredstava iz Programa ruralnog razvoja. Prema svojim topografskim, pedološkim i klimatskim karakteristikama ima sve preduvjete za razvoj intenzivnog poljodjelstva s osnovnim ciljem proizvodnje hrane.

Kako bi se proizvodnja mogla i dalje razvijati, potpisani su ugovori za financiranje sustava javnog navodnjavanja u Vukovarsko-srijemskoj županiji, vrijedni gotovo 72 milijuna kuna, i to: Ugovori o financiranju sustava navodnjavanja, i to: Sustav navodnjavanja Blata – Cerna – Cerna (cca 550 ha) čiji su korisnici OPG-i, izvor vode rijeka Bitulja, potrebe za vodom u prosječnoj godini 1.144.332 m3, a sušnoj 1.619.310 m3. Crpna stanica imat će kapacitet od 322 l/s, a vrijednost projekta je cca 34 milijuna kuna. Drugi je Sustav navodnjavanja Sopot – Vinkovci, Rokovci (730 ha). Korisnici: PIK Vinkovci d.d. i OPG-i, izvor vode rijeka Bosut, potrebe za vodom u sušnoj godini 1.684.038 m3, crpna stanica ima kapacitet od 485 l/s, a vrijednost projekta je cca 37 milijuna kuna. 

Kako je usvojen Nacionalni plan navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u 2005. godini (NAPNAV), te zahvaljujući prirodnim karakteristikama područja i izraženom interesu potencijalnih korisnika sustava navodnjavanja, 2006. godine  izrađen je “Plan navodnjavanja za područje Vukovarsko-srijemske županije”. 

Nakon izrade potrebne projektne dokumentacije i ishođenja građevinskih dozvola i usvajanja Programa ruralnog razvoja, Vukovarsko-srijemska županija je prijavila dva projekta sustava javnog navodnjavanja na Natječaj za provedbu podmjere 4.3. “Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, provedba tipa operacije 4.3.1. “Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja”.

Radovi na izgradnji sustava započeli su krajem ljeta, a rok za izvođenje je 18 mjeseci. Vremenske prilike su bile idealne za izvođenje radova, kao izvođačima, tako i poljoprivrednicima da je postavljanje tlačnog cjevovoda na poljoprivrednim površinama na oba sustava izvedeno gotovo u cijelosti. 

Povećanje poljoprivrednih površina s izgrađenom infrastrukturom navodnjavanja rezultirat će kvalitetnijom i stabilnijom poljoprivrednom proizvodnjom, što bi trebalo dovesti do povećanja konkurentnosti domaćih poljoprivrednih proizvoda kako na domaćem tako i na europskom tržištu.

Uz sustave navodnjavanja, Županija je pokrenula projekt i Agrotehnološki centar Vukovarsko-srijemske županije, koji je razvojni projekt od strateške važnosti za područje županije. To je objekt za doradu, skladištenje i distribuciju voća i povrća.

Planirana lokacija AT Centra je predviđena u Općini Cerna, u industrijskoj zoni, lokacija je udaljena 500-tinjak metara od javnog sustava navodnjavanja Blata-Cerna. Kako moderna poljoprivreda u globalnoj eri treba biti tržišno orijentirana tako treba znati i odgovoriti na promjene u ponudi i potražnji. Nužno je potrebno primijeniti suvremenu tehnologiju u proizvodnom procesu, te uz prilagođene uvjete započeti s navodnjavanjem proizvodnih površina jer će se na taj način podići produktivnost, a što bi za jedno gospodarstvo rezultiralo ostvarivanjem dobrih prihoda od poljoprivredne proizvodnje.

Sukladno tome, u ovakvim projektima povezujemo izgradnju sustava za navodnjavanje, pokretanje uzgoja radno intenzivnih kultura s agro-logistikom u neposrednoj blizini.