Sredstva za razvoj i unapređenje lovstva se raspoređuju sukladno obvezama iz Zakona o lovstvu i na temelju Programa razvoja i unapređenja lovstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji za razdoblje od 2021. do 2025. godine kojega je donijela Skupština Vukovarsko-srijemske županije.

Župan Damir Dekanić danas je u Vinkovcima potpisao ugovore sa korisnicima koji su ispunili uvjete Javnog poziva za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje lovstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2022. godini.

Na Javni poziv se prijavilo 48 korisnika i svi su udovoljili uvjetima, te je time ukupni iznos potpora koje su dodijeljene 280.900,00 kuna. Prihvatljivi korisnici Javnog poziva bili su lovoovlaštenici koji imaju valjani ugovor o pravu lova na području Vukovarsko-srijemske županije i Lovački Savez Vukovarsko-srijemske županije.

Sredstva su se dodijelila za slijedeće mjere koje su bile predmet Javnog poziva:

–  Mjera 5. Potpora za izradu lovnogospodarske osnove – 15.000,00 kuna (2 LGO)

–  Mjera 1. Potpora za smanjivanje brojnog stanja predatora -198.900 kuna (428 repa čaglja i 362 repa lisica)

– Mjera 2. Potpora za povećanje brojnosti glavnih vrsta divljači – 67.000 kuna (sufinanciranje unosa 160 repova zečeva i 731 kljunova fazana)