Vukovarsko-srijemska županija je zajedno sa nekoliko općina prepoznala potrebu i pokrenula inicijativu za osnivanje tvrtke Agro-klaster d.o.o., sa namjerom da se efikasnije i u što većem obimu realiziraju već započeti ili budući razvojni projekti iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Prvenstveni  cilj osnivanja ovog klastera je intenziviranje primarne proizvodnje određenih poljoprivrednih kultura (osobito povrća i voća), viši stupanj prerade proizvedenih roba, povezivanje proizvođača radi zajedničkog nastupa na tržištima prodaje i nabave, potpora u izgradnji nužnih logističkih objekata i postrojenja, te u konačnici podizanje ukupne konkurentnosti poljoprivredno – prehrambenog  sektora u našoj županiji.

Skupština Vukovarsko-srijemske županije donijela je 18. prosinca 2017. godine Odluku o osnivanju trgovačkog društva Agro-klaster d.o.o. Vinkovci.

Osnivači tvrtke su: Vukovarsko-srijemska županija, općine: Cerna, Vrbanja, Drenovci, Lovas i Stari Jankovci, Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Osijeku, te Zadruga za proizvodnju voća i povrća „Vinkovačka šparoga“.

Danas je upriličeno svečano potpisivanje društvenog ugovora o osnivanju Agro-klastera d.o.o., a koje su potpisali vukovarsko-srijemski župan Božo Galić, v.d.pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i regionalni razvoj Zdenko Podolar i odgovorne osobe svakog osnivača.

Buduća tvrtka je u navedenom kontekstu zamišljena kao operativni, krovni klaster, čija je zadaća funkcionalno i organizacijsko povezivanje svih zainteresiranih subjekata, te prijenos potrebnih znanja i tehnologija u svrhu realizacije gore zadanih ciljeva.

Konkretno funkcioniranjetvrtke temeljit će se na triple-helix modelu prema kojem najčešće i funkcioniraju klasteri,  a to podrazumijeva uključivanje i povezivanje proizvodnog (OPG-i, obrti, udruge proizvođača, tvrtke …),  javnog  (županija, općine i gradovi, potporne institucije .…) i znanstveno-obrazovnog sektora (fakulteti, instituti, strukovne škole …).

U smislu pravne osobnosti osnivači su odlučili da će tvrtka funkcionirati kao društvo sa ograničenom odgovornošću,  a to znači da će osim realizacije aktivnosti od javnog interesa, biti u mogućnosti ostvarivati i vlastite prihode, te se na taj način djelomično ili u neko dogledno vrijeme i u cijelosti samofinancirati. 

Planirani temeljni, dakle osnivački kapital  Agro-klastera d.o.o. iznosio bi 760.000,00 kuna,  čini ga 760 udjela od po 1.000,00 kuna.

Javni sektor, dakle Županija i općine u početnoj fazi poslovanja novoosnovane tvrtke imaju značajan većinski udjel, a namjera je da se, kroz poslovanje klastera i realizacijom predviđenih aktivnosti, vlasnička struktura mijenja u smislu da iz godine u godinu proizvodni i znanstveni sektor preuzimaju poslovnu inicijativu i vlasničke udjele, a razmjerno tome i upravljačke funkcije .

Župan Galić je ovom prigodom rekao: “Ovo je odlična prilika da stvorimo uvjete poljoprivrednim proizvođačima i da ih ujedinimo kako bi lakše došli do tržišta i prodaje svojih proizvoda i mislim da ćemo ubrzo ostvariti dobre rezultate. Osigurali smo dovoljne količine vode za navodnjavanje s područja “Biđ-bosutskog polja”. U tijeku je i natječaj za izgradnju nova dva projekta navodnjavanja Blato-Cerna i Sopot-Vinkovci od oko 1400 ha koji će se financirati iz europskih fondova. Nastavit ćemo s projektima i dalje, a ubuduće će ići i natječaji za navodnjavanje privatnih površina. Nadamo se da ćemo i izgradnju Agro centra u Cerni financirati europskim novcem”.

V.d. pročelnika Podolar kazao je: “Općine moraju prepoznati svoje potencijale i prioritete, ali i imati bazu proizvođača voljnih ulasku u projekt, a mi ćemo dati poticaj u prijenosu znanja i tehnologije kao i iznalaženju tržišta i brendiranja pojedinih proizvoda, jer želimo stvoriti autohtone, lokalne brendove. Pokušati ćemo proizvođače usmjeriti u proizvodnju koja je profitabilna te im pružiti odgovarajuću infrastrukturu poput navodnjavanja, skladišta, hladnjača, pretovarnih stanica i dr.“, navodeći kako je želja da se proizvodi članova klastera kroz brze lance prodaje, osim trgovcima, ponude i školama, vrtićima i drugim subjektima na području županije. Istaknuo je kako je do sada bio velik problem, jer kada su se proizvođači pojavljivali kod velikih trgovaca i trgovačkih lanaca često nisu mogli proći jer nisu imali dovoljne količine, niti su cijenom bili konkurentni”.

Dekan Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta u Osijeku Krunoslav Zmaić, rekao je kako je projekt Agro-klaster vrlo značajan, u kojem Poljoprivredni fakultet vidi svoj interes prvenstveno kroz prijenos znanja i edukacije poljoprivrednih proizvođača te je naveo: “Oni koji su ozbiljni proizvođači i vide sebe u poljoprivrednoj proizvodnji vrlo dobro znaju koliko je potrebno imati znanje da bi bili uspješni i takvi se u pravilu i odazivaju našim edukacijama kako bi postigli uspješnu proizvodnju”.

Predsjednik Zadruge „Vinkovačka šparoga“ Mirko Bošković smatra kako je Agro-klaster trebao biti osnovan davno prije, ali zahvaljujući aktivnostima Županije konačno je i realiziran te je istaknuo: “Početak nam je bio trnovit s puno problema, no danas imamo viziju i shvatili smo da nema opstanka bez udruživanja. Bavim se proizvodnjom već dvadesetak godina, što znači da nisam početnik. Šparogu sam prepoznao, potaknuo i potičem druge da se uključe u tu proizvodnju. Sad proizvodimo šparogu na 60 hektara, a naše su ambicije da dođemo na 500 hektara. Šparoga je isplativa, no po hektaru se realno može zaraditi od 25-30 000 kuna. Želim da naša djeca ostanu na našim poljima, a ne da odlaze u inozemstvo”.