Ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac zajedno s predstavnicima gradova i općina, potpisala je devet Odluka o izradi intervencijskog plana za Grad Županju i Općine: Babina Greda, Bošnjaci, Cerna, Drenovci, Gradište, Gunja, Štitar i Vrbanja, a u svrhu provedbe pripremnih aktivnosti za korištenje sredstava Europske unije. Iznos predviđenih europskih novčanih sredstava u okviru ovog plana još uvijek nije poznat, ovisit će o obujmu projekata. Posebnost Intervencijskog plana je što se putem njega mogu osigurati sredstva koja ne pružaju ostali europski programi.

Grad Županja uključena u navedeni program, jer je svrha intervencijskih planova za revitalizaciju navedenog područja – održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija devet jedinica lokalne samouprave sa područja Vukovarsko-srijemske županije sa ciljem razvoja gospodarstva, smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva koja će biti financirana u novoj Financijskoj perspektivi Europske unije (2021 – 2027).

Ovom prilikom ministrica Žalac je istaknula: – „Važno je da zajedno na vrijeme pripremamo projekte za sljedeće financijsko razdoblje Europske unije. Bitno je reći, za intervencijski plan, kako se kroz njega mogu financirati projekti koji se ne bi mogli financirati na otvorenim pozivima za prijavu projektnih prijedloga u sva tri Operativna programa i iz Programa ruralnog razvoja. Mislim da ovo naše područje uz granicu, s obzirom na siromaštvo te gospodarske i financijske pokazatelje, sigurno zaslužuje posebnu pažnju našeg ministarstva, i mi ćemo s Gradom, Županijom i općinama početi pripremu konkretnih projekata. Stoga smatram da zaista možemo odgovoriti na izazove i potrebe lokalnog stanovništva.”

U ime župana Bože Galića, događaju je nazočio ravnatelj Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije Ilija Cota, sa suradnicima.