U Direkciji Hrvatskih šuma potpisan je Sporazum o suradnji na pripremi i prijavi projekta „Jačanje mjera otpornosti na klimatske promjene za zaštitu i revitalizaciju ekosustava u Spačvansko-bosutskom bazenu – RETFOR“, kojeg su potpisali predsjednik Uprave Hrvatskih šuma Nediljko Dujić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković i direktor Centra kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj Vukovarsko-srijemske županije Ivan Ambroš.

Projekt bi trebao biti sufinanciran iz programa prekogranične suradnje  Interreg VI-A IPA Program Hrvatska – Srbija 2021. – 2027. u okviru prioritetne osi 2 „Suradnja za zelenije i programsko područje otporno na klimatske promjene, specifičnog cilja 2.4. Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i prevencije rizika od katastrofa, otpornosti, uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima.

Spačvansko-bosutski bazen jedan je od najvećih cjelovitih kompleksa šuma hrasta lužnjaka u Europi koji nije odolio klimatskim promjenama čemu smo svjedočili za vrijeme olujnog nevremena u ljeto prošle godine.

„Svjedoci smo sve gorih i dosad nezabilježenih katastrofalnih posljedica klimatskih promjena na šume, i to upravo u ovom dijelu kontinentalne Hrvatske na koji se projekt REFTOR odnosi. Stoga je svako jačanje otpornosti šuma na klimatske promjene za nas imperativ i obveza. Zaštita i očuvanje šuma naša je misija kako bi osigurali prirodan i zdrav okoliš za generacije koje dolaze“

istaknuo je Nediljko Dujić.

Za ovu oazu bioraznolikosti kontinuirani je problem nedostatna količina vode.

„Hrvatske vode i Hrvatske šume surađuju na projektima zaštite prirode već dugi niz godina, što je logično jer šume štite vode, i obratno. Kroz ovaj projekt omogućit će se zadržavanje dodatnih količina vode u Bosutu, čime će i šume Spačvansko-bosutskog bazena biti zaštićene od sušenja“

napomenuo je Zoran Đuroković.

Direktor Centra kompetencija d.o.o, g. Ivan Ambroš čestitao je projektnim timovima Hrvatskih šuma i Hrvatskih voda na dosadašnjim uspjesima u zajedničkim projektima i naglasio da samo kroz suradnju svih dionika možemo odgovoriti na izazove posljedica klimatskih promjena.

Ovim projektom želi se povećati otpornost Spačvansko-bosutskog bazena na klimatske promjene prije svega interdisciplinarnim pristupom, razmjenom podataka, te suradnjom znanosti i struke. Projekt je u fazi pripreme te će ovim Sporazumom dobiti dodatnu potporu ključnih aktera koji mogu doprinijeti ublažavanju klimatskih promjena te očuvanju prirode i bioraznolikosti.

Partneri iz Srbije su JP Vojvodinašume, JVP Vode Vojvodine i Fond europski poslovi Autonomne pokrajine Vojvodine.

Dijelovi teksta i fotografija preuzeti su sa stranice Hrvatskih šuma.