Društvo Eko-sustav d.o.o. u suradnji sa općinama Vukovarsko-srijemske županije organizira prezentacije informativnog karaktera o nadolazećem Javnom pozivu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji se odnosi na poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima.

Prezentacija se održava u svrhu informiranja mještana općina o uvjetima Javnog poziva, popisu potrebne dokumentacije i proceduri na koji način putem Javnog poziva ostvariti visoke stope sufinanciranja. Nakon prezentacije predstavnici društva Eko-sustav d.o.o. odgovaraju na pitanja mještana, razmjenjuju kontakt podatke sa zainteresiranima. Na ovaj način društvo Eko-sustav d.o.o. želi stanovnicima županije približiti svoje djelatnosti i upoznati ih sa vrlo povoljnim uvjetima po kojima mogu kroz ulaganje u obnovljive izvore energije ostvariti visoke uštede na računima za režije. Okvirno trajanje navedenih prezentacija je oko sat vremena sa pitanjima i odgovorima posjetiteljima.

Smatramo da je ulaganje u obnovljive izvore energije korak naprijed za svako kućanstvo, jer osim što se ostvaruju uštede na računima, postiže se energetska neovisnost o distributerima električnom energijom i to služeći se ekološki prihvatljivom energijom.

Do sada su održane prezentacije u Tordincima, Dalju, Trpinji, Negoslavcima, Bogdanovcima, Starim Jankovcima, Nuštru, Borovu, Jarmini i Privlaci.

Posjetite nas na nekoj od idućih prezentacija u Vašoj općini koje idu prema rasporedu:

11.7. – Općina Nijemci, Trg Kralja Tomislava 6 (Općinska vijećnica) u 17:00 sati

12.7. – Općina Markušica, Ulica Pere Cara 2 (zgrada Općine) u 19:00 sati

13.7. – Općina Privlaka, Faličevci 7 (zgrada Općine) u 17:00 sati

*Raspored idućih prezentacija biti će objavljen na našoj web stranici po dogovoru s općinama.

Vidimo se!

Eko-sustav d.o.o.

Ohridska 17, Vinkovci

032/550-720

eko-sustav@eko-sustav.hr