Povodom Dana europskog broja 112 koji se obilježava 11. veljače svake godine, vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić posjetio je Županijski centar 112 u Vukovaru, čestitao im njihov dan te im se zahvalio na neprestanom i predanom radu.

„Dolaskom u Županijski centar 112 obilježili smo Dan europskog broja 112, a cilj je popularizirati taj broj jer u situacijama kada imate potrebu za pomoći ljudi se vrlo često uslijed stresa i šoka ne mogu sjetiti određenog broja, a putem poziva na 112 mogu doći do svih potrebnih službi. Izuzetno je važna činjenica da se ne može dogoditi da se nitko ne javi na taj poziv, pomoć je uvijek pravovremena i žurna i upravo su zbog te brze reakcije spašeni mnogi ljudski životi i materijalna imovina. Ovi ljudi vrijedno rade 24 sata na dan, sedam dana u tjednu i ovo je samo jedan od načina da im se zahvalimo i informiramo o njihovom radu“

rekao je župan Dekanić.

Besplatnim pozivom na broj 112 u svih 27 država članica Europske unije možete zatražiti pomoć hitnih službi – policije, vatrogasaca, hitne medicinske službe, a prema potrebi angažiraju se i drugi nadležni sudionici i operativne snage sustava civilne zaštite.

„U prošloj smo godini imali devet zlonamjernih poziva, a njih čak sedam je od jedne te iste osobe. Ona je dojavljivala složene događaje i mi smo u tom tijeku poziva angažirali više žurnih službi. Izvidom policije na terenu utvrđeno je da je ta osoba zlouporabila poziv prema 112 te je protiv nje podignuta kaznena prijava. Sada je ta presuda pravomoćna i osoba je dobila kaznu izdržavanja u roku od tri mjeseca“

istaknuo je voditelj Službe civilne zaštite Vukovar Stjepan Draganić apeliravši na ljude da ne zlouporabljuju broj 112 lažnim dojavama i pozivima.

U 2023. Županijski centar 112 u sastavu Službe civilne zaštite Vukovar zabilježio je ukupno 44 105 dolaznih te 21 966 odlaznih poziva, odnosno ukupno 66 071 poziva. Namjenskih je bilo 26 071, nenamjenskih 18 025 te zlonamjernih 9 poziva. U istom razdoblju zabilježio je i 21 942 događaja od kojih je 1784 (8,13%) bilo složenih, sigurnosnih 6270 (28,58%), vatrogasnih 1372 (6,25%) i medicinskih 12516 (57,04%).