Program edukacije četvrte generacije Mladih čuvara prirode, projekta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije  započeo je s teoretskom obukom. U školskoj godini 2016/17., djelatnici Javne ustanove  izvršiti će  edukacije učenika osnovnih škola u Boboti, Jarmini, Tordincima, Starim Mikanovcima, Štitaru, Babinoj Gredi, Vođincima, Ivankovu, Korođu i Markušici. Program Mladih čuvara prirode se obavlja na prostoru cijele Vukovarsko-srijemske županije ali svake godine s drugim osnovnim školama. Prvi dio teoretske edukacije planira se obaviti do početka zimskih školskih praznika. Sama edukacija  učenika petih i šestih razreda osnovnih škola Vukovarsko-srijemske županije koje su odabrane za sudjelovanje u programu sastoji se od edukativnih prezentacija, rješavanja zadataka u programskim radnim bilježnicama i provjera stečenog znanja.