Platforma hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa osnovana je u Zadru 2013. kao udruga za opće dobro, a trenutno ju čine Dubrovačko-neretvanska županija, Istarska županija, Karlovačka županija, Koprivničko-križevačka županija, Krapinsko-zagorska županija, Međimurska županija, Osječko-baranjska županija, Sisačko-moslavačka županija, Splitsko-dalmatinska županija, Šibensko-kninska županija, Varaždinska županija, Virovitičko-podravska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Zadarska županija i Zagrebačka županija, te gradovi Čakovec, Dubrovnik, Gospić, Karlovac, Pazin, Rijeka, Sisak, Split, Varaždin, Zagreb te gradovi Labin, Biograd na moru i Lepoglava.

Inače, sama platforma osnovana je radi lakšeg organiziranja, umrežavanja i koordiniranja aktivnosti u cilju utjecaja na smanjenje rizika od nastanka katastrofa i izgradnje funkcionalnog sustava zaštite i spašavanja u Republici Hrvatskoj, a u proteklih deset godina uspješno je prošla put od  pozicioniranja u cijelom sustavu civilne zaštite do relevantnog subjekta kojeg se ozbiljno shvaća.

Na Veleučilištu Velika Gorica danas je održana 6. sjednica Izvršnog odbora Platforme hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa čiji je član voditelj pododsjeka za poslove civilne zaštite Ivan Kubiček. To je ujedno bio povod i za potpisivanje Sporazuma o poslovnoj suradnji u stručno-znanstvenoj djelatnosti, unaprjeđenju studijskih programa i razvoju cjeloživotnog učenja između Platforme hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa i Veleučilište Velika Gorica. Platforma je time zaokružila popis partnera koji su im bitni za suradnju, a to su HGSS, DHMZ, HVZ i VVG te da se sada intenzivno treba raditi na inicijativama koje će i konkretizirati te suradnje.