U velikoj vijećnici Vukovarsko-srijemske županije u Vinkovcima, Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast organizirala je, u okviru projekta „ESI fondovima do održivog razvoja Vukovarsko – srijemske županije“, okrugli stol na temu “Razvoj poduzetničke infrastrukture“.

Nazočnima na Okruglom stolu obratili su se župan Vukovarsko-srijemske županije Božo Galić, direktor Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast Ilija Cota te državni tajnik Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta Mario Antonić.

Informacije o najavljenim pozivima u 2017. godini te predstavljanje nacrta Uputa za prijavitelje i rezultate provedenog savjetovanja u pogledu razvoja poslovne infrastrukture-zona sudionike je izvijestila Mila Ćorić ispred Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Ispred Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije prisutnima se obratila Ivana Žorž koja je prenijela novine vezane za uspostavu mreže potpornih institucija.

Na samom kraju riječi je bilo o prijedlozima izmjena i dopuna Zakona o unaprjeđenju poduzetničke infrastrukture o kojem je nazočne izvijestila Božena Gajica Uzelac ispred Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Ovim okruglim stolom pružile su se najnovije informacije vezane uz natječaje u najavi koji su namijenjeni poduzetničkim potpornim institucijama te jedinicama lokalne samouprave s ciljem razvoja poduzetničkih zona.  

Projekt „ESI fondovima do održivog razvoja Vukovarsko – srijemske županije“ prijavljen je u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga „Poziv na iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć“, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Ukupna vrijednost projekta je 1.475.452,75 kn, od čega EU financira 85%. Upravljačko tijelo je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dok je posredničko tijelo Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

Projekt je započeo 22. kolovoza 2016. godine, traje do 31. ožujka 2019. a želi pridonijeti usmjeravanju razvojnih procesa u Vukovarsko-srijemskoj županiji u svrhu poboljšanja uvjeta za održivi razvoj, povećanje konkurentnosti i postizanja zadovoljavajuće razine kvalitete života putem jačanja kapaciteta AR VSŽ Hrast za upravljanje projektima financiranim iz ESI fondova, putem podizanja kompetencija djelatnika javnopravnih tijela u Vukovarsko-srijemskoj županiji za pripremu i provedbu projekata te putem promocije ESI fondova provođenjem informativno-edukativnih aktivnosti na području Vukovarsko-srijemske županije.