Agencija za zaštitu osobnih podataka u suradnji s Hrvatskom zajednicom županija, Hrvatskom udrugom poslodavaca i s Udrugom gradova organiziralo je savjetovanje pod nazivom „Modernizacija zakonodavstva o zaštiti osobnih podataka“ danas u Vukovaru u – Palači Srijem, u velikoj županijskoj vijećnici.

Savjetovanje je namijenjeno predstavnicima tijela lokalne i regionalne uprave i samouprave, tijelima javne vlasti, predstavnicima poslovnih subjekata i svim ostalim subjektima koji u svom radu prikupljaju i obrađuju osobne podatke.  Na prvom savjetovanju na ovu temu sudjelovali su: predstavnici gradova i općina, javnih institucija i državnih organizacija, obrazovnih ustanova, gospodarskih i obrtničkih institucija, zdravstvenih i socijalnih ustanova, policijskih i pravosudnih tijela kao i bankarskih institucija naše županije.

Svrha savjetovanja je pružanje dodatnih znanja sudionicima radi jasnijeg razumijevanja pravnog područja zaštite osobnih podataka a time i kvalitetnije i učinkovitije primjene Zakona i nove Opće Uredbe o zaštiti podataka u svakodnevnom radu službenika, prvenstveno u odnosu na zakonitu i povjerljivu obradu osobnih podataka, korištenje novih informacijskih tehnologija u obradi osobnih podataka kao i o primjeni organizacijskih, kadrovskih i tehničkih mjera zaštite osobnih podataka koje su voditelji zbirki osobnih podataka dužni provoditi u svakodnevnom radu prilikom obrade osobnih podataka.

Kontinuirana savjetovanja Agencija će provoditi tijekom cijele 2017. godine s obzirom na to da dolazi do modernizacije zakonodavstva o zaštiti osobnih podataka. Riječ je o  Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka  – Opća uredba o zaštiti podataka, koja će se izravno primjenjivati u Republici Hrvatskoj od 25. svibnja 2018. godine. 

„Riječ je o Uredbi o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka koja će su u Hrvatskoj primjenjivati od 25. svibnja 2018. Nova Uredba određuje koja su prava pojedinaca, a u skladu s tim i koje su obveze subjekata, županija, gradova, općina, tijela javnih vlasti i svih poslovnih subjekata koji obrađuju osobne podatke. Za nepoštivanje odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka, zapriječene novčane kazne koje izriče nadležni prekršajni sud iznose 20 do 40 tisuća kuna za pravnu osobu te 5 do 10 tisuća kuna za odgovornu osobu, dok nova Opća uredba propisuje mnogo strože kazne“ rekla je glasnogovornica Agencije za zaštitu osobnih podataka Marija Pušić.

Tijekom savjetovanja voditeljica Službe prevencije u Ravnateljstvu policije Sandra Veber istaknula je kaznenu odgovornost počinitelja zloupotrebe osobnih podataka te je navela:

„Ministarstvo unutarnjih poslova prepoznalo je važnost ove teme jer nezaštićeni osobni podaci mogu biti predmet kaznenog dijela, a također moćan su alat u rukama počinitelja kaznenih djela. Kada govorimo o samim kaznenim djelima u smislu zlouporabe osobnih podataka tada govorimo o nizu kaznenih djela koja ne predstavljaju samo imovinsku štetu građanima nego mogu biti i gruba povreda kaznenih djela poput povrede prava djeteta, računalne prijevare itd. Ako pratimo trend počinjenja, od 2013. do 2016. godine,  možemo reći da imamo trend porasta ovih kaznenih djela. Stoga rješenje vidimo u sustavnoj edukaciji i prevenciji koje bi doprinijelo većoj prijavi od strane oštećenih, ali i proaktivnom radu policije te boljoj međunarodnoj suradnji među policijskim organizacijama kao što su Interpol i Europol. Naša je zadaća sustavna edukacija i senzibilizacija kako bi osposobili građane da ne daju olako svoje podatke.“

Tijekom Savjetovanja prikazan je film pod nazivom „Tko se to šali s mojim podacima“, akoji ima za cilj senzibilizirati javnost kako štititi svoje podatke kako ne bi postali žrtve kradljivaca identiteta. Film je napravljen u zajedničkoj suradnji  Agencije za zaštitu osobnih podataka, Ravnateljstva policije i Akademije dramske umjetnosti.

O tome kako zaštititi osobne podatke – Zakonodavni okvir i praksa te o Općoj uredbi – unaprjeđenju područja zaštite osobnih podataka, odnosno kako se ponašati na internetu s vlastitim podacima, kome se obratiti kada nastane šteta o zlouporabi osobnih podataka, kako roditelji mogu učiti djecu i zaštiti ih od štetnih pojava na internetu, te kako učitelji, nastavnici i stručno osoblje mogu educirati učenike o štetnom i neprimjerenom ponašanju na internetu, govorila je načelnica Sektora za međunarodnu suradnju, europske i pravne poslove u Agenciji za zaštitu osobnih podataka Sanja Silaj Zeman.