U organizaciji Obiteljskog centra, Područne službe vukovarsko-srijemske, u dvorcu Eltz u Vukovaru održana je završna konferencija projekta Ispletimo mrežu! UP.02.2.2.12.0034, provođenog u partnerstvu s Vukovarsko-srijemskom županijom, uz tehničku podršku Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije.

Projekt Ispletimo mrežu! UP.02.2.2.12.0034, koji je sufinanciran sredstvima u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2022. iz Europskog socijalnog fonda, započeo je 18. listopada 2021., a završava 18. listopada 2023. Cilj je projekta prevencija institucionalizacije ranjivih skupina društva.

U programu završne konferenciji projekta Ispletimo mrežu! aktivno je sudjelovao i pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Mario Adamović koji je istaknuo važnost i dao dodatnu potporu promicanju obiteljskih vrijednosti te prava ranjivih skupina na život u obitelji, uz podršku za život u zajednici u ime Vukovarsko-srijemske županije.