U maloj županijskoj vijećnici u Vukovaru, održana je sjednica Savjeta za branitelje župana Vukovarsko-srijemske županije na kojoj se raspravljalo o izmjeni Poslovnika o radu Savjeta kao i najavljenoj objavi Javnog natječaja za prijavu programa/projekata udruga koje rade na psihološkom i socijalnom osnaživanju, podizanju kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i očuvanju i promicanju vrijednosti Domovinskog rata.

Članovi Savjeta upoznati su sa svim obavljenim pripremnim radnjama vezano za objavu Javnog natječaja, te da je u pripremi i izbor novih članova Povjerenstva koji će pratiti provedbu Javnog natječaja, sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Također, na sjednici je izabran i novi član, zamjena za preminulog člana, te su pozvani svi članovi Savjeta da u koordinaciji s udrugama proisteklim iz Domovinskog rata prate objave na službenoj internetskoj stranici Vukovarsko-srijemske županije na kojoj će biti svi dokumenti kao i pozivi vezano za navedeni Javni natječaj, te da svakako prate i Upute za prijavitelje u kojima je detaljno opisan cijeli proces provedbe Javnog natječaja, te su u istima objavljene i e-mail adrese na kojima se mogu postaviti pitanja ako postoje bilo kakve nejasnoće.