Danas je u zgradi Vlade RH u Zagrebu održana sjednica Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata, kojom je predsjedala Martina Dalić, ministrica za gospodarstvo, poduzetništvo i obrt.

Na ovoj sjednici raspravljalo se o nekoliko infrastrukturnih projekata koje je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta uputilo Povjerenstvu, s prijedlogom da se isti proglase strateškim investicijskim projektima i da se predloži Vladi RH da u tom smislu donese i odgovarajuće odluke.

Između ostalih, Povjerenstvo je uputilo prijedlog Vladi RH da donese odluku da se projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture grada Vukovara“ proglasi strateškim investicijskim projektom..

Riječ je o projektu vrijednosti  gotovo 370 mil. kuna, a isti uključuje sanaciju i rekonstrukciju sustava javne odvodnje, sanaciju vodoopskrbne mreže, te zamjenu hidrotehničke opreme  u gradu Vukovaru i naseljima Bogdanovci i Petrovci.

Navedeni projekt je bio već odabran za sufinanciranje bespovratnim sredstvima iz fondova EU, ali budući da u programskom razdoblju 2013. – 2017.g. nije i završen, realizacija istog je prenesena u programsko razdoblje 2014 – 2020. i bit će sufinancirana bespovratnim sredstvima EU iz operativnog programa “Konkurentnost i kohezija“.    

Podnositelj prijave i investitor za ovaj projekt je Vodovod grada Vukovara d.o.o., a očekuje se da Vlada RH prihvati prijedlog Povjerenstva i donese odluku da projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture grada Vukovara“ bude proglašen strateškim investicijskim projektom.

Sjednici Povjerenstva je u ime Vukovarsko-srijemske županije nazočio Zdenko Podolar, v.d. pročelnika UO za gospodarstvo i regionalni razvoj.