Upravni odjel za poljoprivredu Vukovarsko-srijemske županije organizirao je radionicu s proizvođačima voća i povrća u velikoj županijskoj vijećnici u Vinkovcima o temeljnim načelima o osnivanju proizvođačke organizacije. Sukladno trenutnim aktivnostima na realizaciji osnivanja Poljoprivredne zadruge, a što je preduvjet i optimalan pravni oblik za formiranje proizvođačke organizacije, iskazan je interes prema Ministarstvu poljoprivrede za održavanjem radionice/edukacije vezanih uz osnivanje i temeljna načela rada proizvođačkih organizacija.

U uvodnom dijelu, nazočne je pozdravio upravitelj novoosnovane zadruge, Davor Đermić te ih upoznao o trenutnom statusu zadruge i pozvao sve koji žele da im se pridruže. Predsjednik skupštine, Mirko Bošković,  naglasio je važnost i koristi koju će buduća proizvođačka organizacija omogućiti njenim članovima. Zamjenik pročelnice UO za poljoprivredu, Mario Bušić, istaknuo je kako je zadruga, a kasnije i proizvođačka organizacija isključivo interesno udruženje proizvođača voća i povrća. Napomenuo je da se završetak izgradnje Agrotehnološkog centra za doradu i skladištenje voća i povrća očekuje ove godine kojim će upravljati upravo spomenuta proizvođačka organizacija.

Na radionici su predstavljene informacije o pravima i obvezama u samom procesu osnivanja proizvođačke organizacije, ishođenju rješenja o priznanju u sektoru voća i povrća te upisa u Upisnik proizvođačkih organizacija. Nadalje, riječ je bila o prednostima ovakvog oblika udruživanja, te odobravanju operativnog programa koji se financira iz operativnog fonda, a namijenjen je za provedbu mjera i aktivnosti navedenih u operativnom programu.

Saša Paprika iz Službe za proizvođačke organizacije i hortikulturu Ministarstva poljoprivrede, održao je kratko predavanje o temeljnim načelima proizvođačkih organizacija, a u drugom dijelu radionice proizvođači su aktivno sudjelovali u raspravi.