Vukovarsko-srijemska županija u suradnji sa Poljoprivredno poduzetničkim inkubatorom Drenovci izradila je sustav prikupljanja, obrade i upravljanja agrometeorološkim podacima koji se temelji na suvremenim informacijsko-komunikacijskim tehnologijama.

Direktor Poljoprivredno poduzetničkog inkubatora Drenovci Matej Brnić pozdravio je nazočne i rekao kako sustav ima za cilj prikupljanje agrometeoroloških podataka, njihovu obradu i pravovremeno prosljeđivanje poljoprivrednim proizvođačima, te na taj način omogućuje pravovremeno donošenje sigurnih odluka za agrotehničke mjere, povećava sigurnost proizvodnje, njezinu ekonomsku održivost, te smanjuje utjecaj na okoliš. Istaknuo je kako je projekt imao naglasak na visoko dohodovnu biljnu proizvodnju (vinogradarstvo, voćarstvo i povrćarstvo) u kojima su i visoka ulaganja u proizvodnju, te je postavljeno 5 agrometeoroloških stanica na 5 različitih kultura. Izrađen je sustav koji omogućuje komunikaciju između informacija o agrometeorološkim mjerenjima, struke i poljoprivrednih proizvođača u realnom vremenu, što je prezentirao Josip Ivoš koji je i programirao ovaj sustav. „Sustav je jedinstven. Ne postoji u svijetu sustav koji bi omogućio da gledate podatke i vidite podatke od različitih stanica i stanica različitih proizvođača na različitim položajima. Ovaj sustav to omogućuje. U suradnji sa Poduzetničkim inkubatorom radili smo na razvoju sustava koji će morati zadovoljiti prije svega neke poslovne uvjete“.  Isto tako, rekao je kako naša zemlja nema razvijene vlastite prognostičke modele, te je to jedno od područja za buduću suradnju.

Pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu Andrija Matić rekao je kako bi svakako trebali ići i korak dalje te da već danas trebamo zajedno početi razmišljati, i Županija, i HAPIH i Fakultet, koja su naša daljnja postupanja, a s obzirom da Županija vrlo ambiciozno ulazi u mnoge projekte, rizici proizvodnje moraju se svesti na minimum.

Prezentaciji sustava prikupljanja, obrade i upravljanja agrometeorološkim podatcima nazočila je viša savjetnica za voćarstvo i vinogradarstvo Sandra Bonožić.