U velikoj vijećnici Vukovarsko-srijemske županije u Vinkovcima održana je peta sjednica Partnerskog vijeća za područje Vukovarsko-srijemske županije.  Partnersko vijeće djeluje kao savjetodavno tijelo, sa ciljem utvrđivanja zajedničkih prioriteta na razini jedinice područne (regionalne) samouprave, predlaganja strateških projekata te obavljanja drugih poslova  iz svoga djelokruga.

Partnersko vijeće osnovano je u siječnju 2020. godine i sudjelovalo je u svim fazama izrade Plana razvoja Vukovarsko-srijemske županije. Članovi Partnerskog vijeća raspravljaju i iznose mišljenja i prijedloge na akt strateškog planiranja tijekom njegove pripreme, izrade i provedbe, a njihova potvrda akta strateškog planiranja prvi je korak prije konačnog usvajanja od strane predstavničkog tijela. Vijeće je sastavljeno od predstavnika javnog, civilnog i poslovnog sektora, odnosno predstavnika tijela državne uprave, jedinica lokalne i regionalne samouprave, gospodarskih subjekata, znanstvene zajednice, socijalnih partnera i organizacija civilnog društva.

Tema današnje sjednice bila je predstavljanje i donošenje mišljenja o  Planu razvoja Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje 2021.-2027. godine kao najvažnijem srednjoročnom aktu strateškog planiranja kojim se utvrđuju ciljevi sveobuhvatnog razvoja Vukovarsko-srijemske županije, kojima će se provoditi regionalna politika u svrhu razvoja cjelokupne zajednice.

Pozitivno mišljenje na predstavljeni Plan razvoja Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje 2021.-2027. doneseno je većinom glasova prisutnih članova.