U maloj županijskoj vijećnici u Vukovaru, održana je koordinacija načelnika stožera civilne zaštite gradova sa područja Vukovarsko-srijemske županije, pod predsjedanjem župana Damira Dekanića. U uvodnom dijelu sjednice župan Damir Dekanić pozdravio je sve nazočne i zahvalio se svima na radu u prethodne dvije pandemijske godine, kada su svi gradski stožeri civilne zaštite dali veliki doprinos u ublažavanju posljedica pandemije COVID-19 kao i na koordinaciji svih aktivnosti između operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Glavna tema koordinacije bila je nastavak provedbe Sporazuma o sufinanciranju opremanja i osposobljavanja operativnih snaga i udruga od interesa za civilnu zaštitu na području Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje 2020. – 2024. godine. Župan Dekanić izvijestio je nazočne da je i za sljedeću godinu osigurano 300.000 kuna u proračunu što je glavni preduvjet za nastavak provedbe Sporazuma te provedbu osposobljavanja operativnih snaga i kupnju nužne specijalističke opreme.

Župan Dekanić također je istaknuo da sa provedbom ovoga Sporazuma nismo u obavezi osnivanja specijalističkih postrojbi u svakome gradu, što bi podrazumijevalo dodatne troškove i dugotrajne postupke osposobljavanja odgovarajućega kadra za razne specijalnosti iz područja civilne zaštite. Do sada je putem Sporazuma od 2010. godine do danas kupljena specijalistička i skupna oprema za vatrogasne postrojbe, HGSS,  Gradska društva Crvenog križa i Klub podvodnih aktivnosti. Značajna sredstva uložena su i u edukacije, seminare, obnove certifikata i vježbe.

Voditelj Službe civilne zaštite Vukovar, Stjepan Draganić istaknuo je važnost nastavka provedbe Sporazuma  i slijedeće godine prema prioritetima o kojima će se odlučivati najmanje jednom u tromjesečnom razdoblju na sjednicama Koordinacije. Pročelnik službe cz-a zahvalio se i stručnim službama županije na tehničkoj podršci u radu, prije svega u postupcima provedbe javne nabave prilikom kupnje specijalističke opreme.

Načelnik stožera civilne zaštite Mato Matić istaknuo je zadovoljstvo što nakon dvije pandemijske godine i svakodnevnih aktivnosti u suzbijanju pandemije COVID-19  se možemo posvetiti redovnim aktivnostima, osposobljavanja pripadnika i osnaživanja sustava civilne zaštite koristeći sredstva iz navedenog Sporazuma. Zahvalio se svim načelnicima stožera civilne zaštite i iste pozvao da organiziraju radne sastanke sa svojim operativnih snagama i Koordinaciji dostave prioritete koje je potrebno osigurati putem Sporazuma.

U završnom dijelu sjednice raspravljalo se o ažuriranju programske aplikacije „dr. Share“ te provedbi edukacije za rad administratora iz općina i gradova za rad u aplikaciji. Koordinator navedenih aktivnosti biti će stožer civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije i Služba civilne zaštite Vukovar a konačni cilj je ažurirati aplikaciju, osposobiti nove administratore za rad u aplikaciji te istu koristiti u svakodnevnim i izvanrednim aktivnostima svih stožera civilne zaštite sa područja Vukovarsko-srijemske županije.