Posljednja sjednica Županijske skupštine u 2017. godini održana je danas u velikoj županijskoj vijećnici u Vukovaru.

Većinom glasova vijećnika usvojene su II. izmjene i dopune proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2017. godinu kao i Proračun Vukovarsko-srijemske županije za 2018. godinu sa projekcijom 2019. – 2020. godine.

Vijećnici Županijske skupštine prihvatili su Odluku o prihvaćanju Plana pokrića manjka prihoda iz prethodnog razdoblja u proračunu Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje 2018. – 2020. godine. Manjak prihoda proizlazi iz poslovanja zdravstvenih ustanova (OŽB Vinkovci, OŽB Vukovar i bolnica hrvatskih veterana, te Zavod za hitnu medicinu VSŽ) kojih je osnivač Vukovarsko-srijemska županija.

Na sjednici je donesena i Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2018. godinu, kao i Odluka o županijskoj riznici Vukovarsko-srijemske županije kojom se uređuje Županijska riznica kao sustav upravljanja tijekovima proračunskih sredstava Vukovarsko-srijemske županije i njenih proračunskih korisnika, te odnosi u vezi s njezinim ustrojavanjem, održavanjem i korištenjem.

Prema dnevnom redu, usvojen je i Plan gradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2018. godinu, kao i Financijski plan Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu.

Županijski vijećnici su većinom glasova prihvatili i niz drugih izvješća, zaključaka i odluka među kojima je i Odluka o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću AGRO-KLASTER d.o.o. za poslovnu podršku projektima poljoprivredno-prehrambenog sektora, a s namjerom da se efikasnije i u što većem obimu realiziraju već započeti ili budući razvojni projekti iz područja primarne poljoprivredne proizvodnje, prerade poljoprivrednih proizvoda i ruralnog razvoja.

Vijećnici su na samom kraju sjednice usvojili i Plan rada Županijske skupštine za 2018. godinu.