U velikoj županijskoj vijećnici u Vukovaru održana je 5. sjednica Koordnacije župana, gradonačelnika i načelnika Vukovarsko-srijemske županije.

Župan Božo Galić je na pocetku sjednice pozdravio sve nazočne.

Potom je ispred Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije Marija Dević izvijestila okupljene o napretku po pitanju donošenja Razvojne strategije Vukovarsko srijemske županije za razdoblje do 2020. godine. Istaknuto je kako je Strategija izrađena sukladno svim smjernicama nadležnog Ministarstva. Ključni čimbenici u izradi Strategije uz UO za gospodarstvo i regionalni razvoj bili su Partnersko vijeće, tematske radne skupine, Gospodarska i Obrtnička komora te Jedinice lokalne samouprave koje su u bitnome sudjelovale u definiranju Akcijskog plana koji sadrži više od 900 aktivnosti, mjera i projekata koji će biti realizirani do 2020. godine. Dević je zaključila kako slijedi usvajanje Strategije od strane Županijske skupštine, a što se očekuje tokom slijedećega mjeseca. 

Ravnatelj Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije Ilija Cota pobliže je objasnio funkciju i sadržaj Razvojnog sporazuma. To je jedna od mogućnosti koje predviđa Zakon o regionalnom razvoju a u koju trebaju biti uključene najmanje 3 županije. Razvojni sporazum pretpostavlja dogovor svih potpisnika oko toga koji su projekti od njihovog posebnog interesa. Cota je iskoristio priliku te je zahvalio Ministarstvu što je uvažilo njihov prijedlog prema kojemu bi se Razvojni sporazum mogao potpisati na temelju Nacrta Strategije, obzirom da zbog posebne procedure županije još nisu usvojile razvojne strategije. Prema Razvojnom sporazumu minimalno 50 % njegove vrijednosti treba biti usmjereno ka postizanju efekta u gospodarstvu. U fokusu su konkurentnost, zapošljavanje, novi lanci vrijednosti i rast BDP-a. Predviđa se potpisivanje do 7 Razvojnih sporazuma na razini RH a rok za njihovo potpisivanje je 6 mjeseci.

Voditeljica Odjela pripreme programa i projekata Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije Zrinka Lončar prezentirala je Pravilnik o pružanju stručne pomoći pri pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Vukovarsko-srijemske županije. 

Pravilnik pobliže određuje kome, kada, kako i na koji način se navedena tijela mogu obratiti u svrhu ostvarivanja stručne pomoći, te definira proceduru slanja zahtjeva za pomoć.
U drugom dijelu izlaganja voditeljica je pobliže objasnila na koji se način definiraju razvojni projekti u najvišoj fazi pripremljenosti, te je zamolila predstavnike JLS-ova da obrate pažnju prilikom svrstavanja projekata po fazama pripremljenosti.

Pojašnjeno je što donosi nova Uredba o načinu ustrojavanja, sadržaju i vođenju elektroničkog registra razvojnih projekata. Ministarstvo ima obavezu do 30. lipnja uspostaviti navedeni Registar, a obveznici upisa su sva javna tijela koja su Zakonom u javnoj nabavi definirani kao naručitelji.


Pročelnica UO za turizam i kulturi Marija Budimir istaknula je nasušnu potrebu za inovativnim sadržajima u cilju razvoja turizma na području županije. Istaknula je kako, bez obzira što turizam nije jedna od perjanica razvoja ovoga kraja ipak možemo postići više po tom pitanju. Jedna od ideja je svakako i povećanje smještajnih kapaciteta, posebice u vidu kampova koji privlače bogatu klijentelu. Naglašeno je da je, osim u razvoj cikloturizma, dodatne napore potrebno usmjeriti razvoju konjogojstva, lovstva i ribarenja u turističke svrhe.

Pročelnik UO za poljoprivredu i infrastrukturu Andrija Matić istaknuo je problematiku raspolaganja poljoprivrednim zemljištem po novom Zakonu o poljoprivrednom zmljištu. Zabrinjavajući su rezultati anketiranja prema kojima tek manji dio JLS-a s područja županije smatra kako neće imati problema pri donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH. Glavni problemi su sportost očitovanja nadležnih tijela, kratkoća roka za donošenje Programa, neriješeni imovinsko-pravni odnosi. Dodatno je istaknuo kako se problemi mogu riješiti samo zajedničkim djelovanjem, te je ponudio pomoć svima kojima je ona potrebna. 

Pročelnik UO za zdravstvo i socijalnu skrb Mato Puljić izvijestio je okupljene o monitoringu prisutnosti komaraca, napose azijskog tigrastog komarca koji je u RH prisutan još od 2004. godine a na području županije od 2016. godine. Zavod za javno zdravstvo VSŽ u suradnji s Odjelom za biologiju Osječkog sveučilišta utvrdili su njegovu prisutnost na 5 lokacija u Vinkovcima i jednoj lokaciji u Županji. Istaknuto je kako županija u svome proračunu ne predviđa sredstva za tretiranje komaraca, no ako se temeljem monitoringa zaključi da je stanje alarmantno, te ako to zahtjeva proglašenje kriznog stanja, Županija može posredovati prema nadležnom Ministarstvu. Naglašeno je kako je stanje za sada pod kontrolom te da nije zamijećeno širenje azijskog tigrastog komarca.