U velikoj županijskoj vijećnici u Vinkovcima održana je 3. sjednica Županijske skupštine.

Nakon Izvješća Mandatnog povjerenstva o stavljanju mandata u mirovanje i verifikaciji mandata zamjeniku vijećnika, raspravljalo se po Izvješću o obavljenoj financijskoj reviziji Vukovarsko-srijemske županije za 2016. god., koju se vijećnici nakon duge rasprave primili na znanje. Također je usvojen Izvještaj o izvršenju proračuna Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje I.-VI. mj. 2017. god.

O izvršenim ulaganjima u infrastrukturu Vukovarsko-srijemske županije u 2016. god. te o stanju gospodarstva izvijestio je g. Zdenko Podolar v. d. pročelnika UO za gospodarstvo i regionalni razvoj. Naglasio je kako je stanje bolje nego prije tri ili više godina, ali je i dalje vrlo složeno te je nužno pokrenuti nove investicijske cikluse, jačati konkurentnost, poticati inovativnost i dr., a sve sa ciljem da se izmjeni postojeća niskoakumulativna struktura gospodarstva u korist gospodarstva u kome će prevladavati djelatnost sa visokom stopom dodane vrijednosti. Oporavkom i razvojem gospodarstva stvorit će se pretpostavke za rješavanje gorućih i socijalnih problema u Županiji, od kojih su depopulacija i visoka stopa nezaposlenosti najznačajniji i najhitniji za rješavanje.

Vijećnici su usvojili Izvješće o radu i poslovanju Društva Vodoprivreda d. d. Vinkovci za 2016. god sa revidiranim godišnjim financijskim izvještajem za 2016. god. te izvješća o radu za 2016. g. zdravstvenih ustanova kojima je osnivač Vukovarsko-srijemska županija.

Usvojena i informacija o ostvarenjima biljne proizvodnje u 2016. god., te su date prethodne suglasnosti na statute i izmjene i dopune statuta osnovnih škola i srednjih škola.

Vijećnici Županijske skupštine dali su pozitivno mišljenje o imenovanju policijskog službenika Fabijana Kapulara na radno mjesto načelnika Policijske uprave vukovarsko-srijemske.

Na samom kraju sjednice, vijećnici su donijeli odluke o izboru predsjednika i članova radnih tijela Županijske skupštine, nakon čega je uslijedio aktualni sat.