Sukladno mjerama fizičkog distanciranja i preporučenim epidemiološkim mjerama, danas je u Gradskom kazalištu „Joza Ivakić“ u Vinkovcima održana 27. sjednica aktualnog saziva Županijske skupštine.

Na samome početku zasjedanja vijećnici su usvojili Izvješće o radu župana za 2019. godinu. Izvješće obuhvaća se važnije projekte, mjere i aktivnosti koje su započete ili završene u protekloj godini, a detaljno ga je obrazložio župan Božo Galić. Kako je istaknuto u tijeku su mnoge aktivnosti vezane za navodnjavanje i poljoprivredu te drvoprerađivačku industriju.

Vijećnici su prihvatili Analizu stanja sustava civilne zaštite u 2019. godini, te donijeli Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2020. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje i Smjernice razvoja sustava civilne zaštite za trogodišnji period od 2020. do 2023. godine o čemu je detaljno obrazloženje dao načelnik Stožera civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije Zdravko Kelić.

Nadalje, na dnevnome redu se raspravljalo i o Godišnjem izvještaju o radu obrane od tuče DHMZ-a za područje Vukovarsko-srijemske županije u 2019. godini. Kako je istaknuto u izlaganju sezona je bila ispodprosječna po broju dana s meteorološkim nestabilnostima i po utrošenim sredstvima. U tučonosnoj sezoni koja se provodila od 1. svibnja do 30. rujna utrošeno je 511 raketa i nešto više od 42 tisuće litara meteorološke otopine za prizemljene generatore.

Prijedlog plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje Vukovarsko-srijemske županije u 2020. godini je obrazložio pročelnik UO za poljoprivredu Andrija Matić. Svrha ovoga plana je prikaz specifičnosti prirodnih nepogoda na području županije, kako bi se stanovništvo uputilo na primjene mjera sprečavanja nepogoda ili ublažavanja njihovih posljedica.

Vijećnici su usvojili i Izvješće o poslovanju Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije za 2019. godinu te dali suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije za 2019. godinu, koje je obrazložio ravnatelj ŽUC-a Željko Galić.

Godišnje izvješće Plinare istočne Slavonije d.o.o. za 2019. godinu s financijskim izvještajima te izvješćem neovisnog revizora prezentirala je direktorica PIS-a Marija Ratkić. Pozitivna je činjenica da se broj priključaka u odnosu na 2018. godinu povećao za 92 te je 2019. godine broj novo priključenih potrošača bio 392 od čega 363 u kategoriji kućanstva. Jedan od glavnih razloga pozitivnog trenda leži u konkurentnoj cijeni u odnosu na ogrjevno drvo.

Na dnevnom redu našla su se izvješća o poslovanju zdravstvenih ustanova kojih je osnivač Vukovarsko-srijemska županija. Posebno zadovoljstvo je iskazano prijenosom osnivačkih prava nad OŽB Vukovar i bolnicom hrvatskih veterana sa Županije na državu.

Ravnatelji domova zdravlja Vinkovci, Vukovar i Županja Petar KulićAnte Lohinski i Luca Lešić obrazložili su izvješća o radu o poslovanju za 2019. godinu te su iskazali zadovoljstvo pozitivnom financijskom bilancom odnosno akumuliranom dobiti.

Kata Krešić ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo VSŽ izvijestila je nazočne o radu i poslovanju Zavoda za 2019. godinu, te je iskoristila priliku da pohvali izuzetno visok stupanj koordinacije svih javnozdravstvenih subjekata s područja županije u ovoj krizi i zahvalila svim liječnicima i medicinskom osoblju, svima koji su dali svoj doprinos, kao i odgovornim građanima koji su doprinijeli povoljnoj epidemiološkoj slici županije.

Godišnje izvješće o radu i poslovanju Zavoda za hitnu medicinu VSŽ za 2019. godinu prezentirao je ravnatelj Zavoda Mato Matić. Ravnatelj je izrazio je zadovoljstvo skorim preseljenjem u novoizgrađenu zgradu Zavoda za hitnu medicinu u Vinkovcima, te je najavio početak radova na realizaciji projekta ispostave u Vukovaru.

Odluku o produljenju trajanja Razvojne strategije VSŽ za razdoblje do 2020. godine obrazložila je pročelnica UO za gospodarstvo i regionalni razvoj Zrinka Čobanković. S obzirom na specifične okolnosti odgođeno je donošenje Nacionalne razvojne strategije te je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije predložilo produljenje važenja postojeće strategije. Cilj produljenja jest otklanjanje mogućih negativnih posljedica izostanka strateškog okvira za prijavu i provedbu projekata te korištenje sredstava iz EU fondova.