U velikoj županijskoj vijećnici u Vukovaru održana je 24. sjednica aktualnog saziva Županijske skupštine.

Na samome početku sjednice vijećnici su raspravljali o Prijedlogu III. izmjena i dopuna proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2019. godinu kojega je obrazložila pročelnica Službe za poslove proračuna i javnih financija Sandra Adžaga. Kako je istaknuto u samome izlaganju razlog donošenja III. izmjena jest u prvome redu tehničke naravi. Između ostalog, radi se o povećanju prihoda od poreza na dohodak, te povećanju prihoda od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta, kao i ukidanju pozicije namijenjene zaduženjima s obzirom da Županija nije imala potrebu za istima u ovoj godini.

Nadalje, vijećnici su dali suglasnost i Prijedlogu odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije za 2020. godinu i projekcije za 2021.-2022. godinu, te Prijedlog Plana gradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2020. godinu, koje je obrazložio ravnatelj ŽUC-a Željko Galić. Kako je istaknuo u izlaganju ŽUC će u okviru svojih mogućnosti nastaviti s izgradnjom i održavanjem županijskih prometnica. Ravnatelj je podsjetio na činjenicu da još uvijek nije realizirano 26 % planiranih prometnica u prvome redu zbog skromnih mogućnosti.

Vijećnici su usvojili i Plan zdravstvene zaštite Vukovarsko-srijemske županije kojeg je predstavio pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo David Vlajčić. Kako je istaknuto Plan je prepoznat kao strateški dokument Županije, te je ovo prvi puta da se isti i donosi. Cilj ovoga plana u prvome je redu provođenje zdravstvene zaštite na području Vukovarsko-srijemske županije, a njime se određuju zadaće i ciljevi zdravstvene zaštite, prioritetna razvojna područja, kao i aktivnosti i nositelji ostvarivanja Plana.

Prijedlog odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Vukovarsko-srijemske županije obrazložio je pročelnik Upravnog odjela za opće poslove Marko Dikonić. Razlog donošenja nove Odluke o ustrojstvu leži u pripajanju Ureda državne uprave Županiji.

Pročelnik Dikonić obrazložio je i Prijedlog odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću pod nazivom Agrotehnološki centar d.o.o. čiji je temeljni kapital 100.000,00 kn, a čije jednake udjele imaju Županija i Općina Cerna. Usvajanjem ove Odluke krenulo se u konkretizaciju realizacije jednog od strateških županijskih projekata koji za cilj ima očuvanje poljoprivredne proizvodnje te povezivanje „zelene“ i „plave“ Hrvatske kroz plasman lokalnih poljoprivrednih proizvoda.