U velikoj županijskoj vijećnici u Vinkovcima održana je 20. sjednica aktualnog saziva Županijske skupštine.

Pročelnica Službe za poslove proračuna i javnih financija Sandra Adžaga prezentirala je prijedlog II. izmjena i dopuna proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2019. godinu. Razlozi za nove izmjene odnose se na povećanje prihoda od poreza i prireza na dohodak, sanacije škola pogođenih elementarnom nepogodom, povećanja pozicije za fotonaponske elektrane, projekta proizvodnje jaja iz slobodnog uzgoja, projekta „Cikloturizam“ te pomoći iz proračuna koja se odnose na usluge dezinsekcije komaraca.

Informaciju o stanju gospodarstva Vukovarsko srijemske županije u 2018. godini prezentirala je pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i regionalni razvoj Zrinka Čobanković, ističući da su se i u 2018. godini nastavili pozitivni trendovi u poslovanju poduzetnika, koji se prije svega očituju u povećanju ukupnih prihoda i broja poslovnih subjekata što za posljedicu ima i smanjenje broja nezaposlenih te rast plaća, koje su na žalost još uvijek ispod državnog prosjeka. Pročelnica je zaključila da na području županije postoji razvijena poduzetničke infrastruktura, financijska sredstva su dostupnija po primjerenim uvjetima te je potrebno i dalje zajedničke napore uložiti za stvaranje poduzetničkog okruženja i poticanje poduzetništva, te privlačenje investitora.  

Odluku o prodaji dionica Vodoprivrede Vinkovci d.d. u vlasništvu Vukovarsko-srijemske županije obrazložio je pročelnik Upravnog odjela za opće poslove Marko Dikonić. S obzirom da ne postoji javni interes da Županija zadrži svoj udio u temeljnom kapitalu (24,74 %), Županija se odlučila na ovaj korak. Od prodaje dionica izravne benefite ostvarit će i sama Vodoprivreda Vinkovci d.d., jer više županijski udio u temeljnom kapitalu neće biti prepreka za prijavu na sve natječaje za izvođenje radova u vodnom gospodarstvu.

Uvažavajući mišljenja turističkih zajednica sa područja županije, vijećnici Županijske skupštine donijeli su Odluku o visini turističke pristojbe za općine i gradove sa područja županije, obzirom da je novim Zakonom i Pravilnikom propisano da odluke donose županijske skupštine.

Ravnatelj Opće županijske bolnice Vinkovci Krunoslav Šporčić dao je obrazloženje prijedloga  Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o proširenju djelatnosti Opće županijske bolnice Vinkovci. Kako je naglašeno, proširenje se odnosi na djelatnost fizikalne terapije koja će se obavljati u okviru postojećih ustrojstvenih jedinica sukladno pozitivnim odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti te u okviru postojeće Mreže javne zdravstvene službe.