U velikoj Županijskoj vijećnici u Vukovaru održana je 2. sjednica Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova.

Na sjednici se raspravljalo o značenju Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, obzirom da nam statistički podaci govore da je nasilje u obiteljima, a posebice nad ženama u porastu. Stoga je predsjednik Povjerenstva i zamjenik župana Srđan Jeremić naglasio kako je važno biti podrška ženama koje su doživjele bilo koji oblik nasilja, te ih ohrabriti i osnažiti u odluci da prijave nasilje, da stvore kritički stav prema neprihvatljivim oblicima ponašanja.

Također, na sjednici bilo je govora i o povijesti razvoju ljudskih prava žena. Istaknuto je kako kroz povijest razvoja ljudskih prava žena postoje svijetli primjeri dobre prakse o povoljnijem položaju žena u društvu.

Na kraju zaključeno je da se Povjerenstvo za ravnopravnost spolova obvezuje da će izdati priopćenje u svezi sa porastom nasilja nad ženama novinarkama koje je u zadnje vrijeme sve učestalije.