U prostorijama male vijećnice u Vukovaru održana je 2. Sjednica Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš. Prema dnevnom redu na sjednici se usvajao zapisnik sa 1. Sjednice Povjerenstva te su Ovlaštenici za izradu strateške studije dali izvještaj o nadopunama u studiji što je prethodilo  raspravi  Povjerenstva o učinjenoj doradi strateške studije prema primjedbama članova Povjerenstva.

Članovi Povjerenstva su po završetku sjednice morali donijeti mišljenje o cjelovitosti i stručnoj utemeljenosti strateške studije.

Sjednici su prisustvovali članovi Povjerenstva ispred Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Hrvatskih šuma-PU Vinkovci, ispred Vukovarsko-srijemske županije v.d pročelnika UO za gospodarstvo i regionalni razvoj Zdenko Podolar sa suradnicima iz drugih Upravnih odjela Vukovarsko-srijemske županije, te ispred Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o. Vedrana Džoić i Marija Dević .