Župan Božo Galić sudjelovao je danas na 1. sjednici Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem koja se održala u Rektoratu Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku. Savjetom predsjeda predsjednik Vlade RH Andrej Plenković, a zamjenica predsjednika je ministrica RRFEU Gabrijela Žalac. Na sjednici Savjeta predstavljen je Projekt Slavonija, zatim aktivnosti resornih ministarstava i institucija na području pet županija, te Strateški razvojni projekti za te županije. U radu Savjeta, osim župana pet slavonskih županija, sudjeluju i ministri u Vladi, državni tajnici, direktori razvojnih agencija te drugi dionici koji mogu pomoći razvoju slavonskog gospodarstva.

Vlada je na sjednici 8. ožujka 2017. osnovala Savjet za Slavoniju, Baranju i Srijem kao savjetodavno tijelo u području koordinacije provedbe i praćenja korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI), instrumenata i programa Europske unije, Europskoga gospodarskog prostora i nacionalnih izvora u okviru Projekta Slavonija, Baranja i Srijem.

Predsjednik Andrej Plenković je rekao kako nam je na raspolaganju oko 2,5 milijarde eura koji kroz različite operativne programe mogu biti usmjereni na razvoj istoka Hrvatske. Dodao je kako je važno u tom procesu ostvariti usmjereniji pristup i sinergiju svih aktera te dodatno oplemeniti sve napore državne razine onime što nudi europski proračun. Predsjednik je istaknuo da su tri ministra u Vladi Slavonci – Gabrijela Žalac, Tomislav Tolušić i Zdravko Marić – koji imaju posebnu zadaću brinuti o ovoj temi.

Na samom završetku sjednice, predsjednik Andrej Plenković predstavio je zaključke članova Savjeta nakon sjednice:

Na 1. sjednici Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, održanoj 11. travnja 2017. godine, u Auli Rektorata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, predlažem sljedeće zaključke:

• Savjet za Slavoniju, Baranju i Srijem prepoznaje zahtjevnu gospodarsku, socijalnu i demografsku situaciju u pet slavonskih županija.

• Ravnomjeran razvoj svih krajeva Hrvatske je prioritet rada Vlade RH i svih resora.

• Sjednice Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem održavat će se redovito i to na području svih pet slavonskih županija.

• Županije, gradovi i općine, razvojne agencije i lokalne akcijske grupe bit će nositelji razvoja Slavonije.

• Pri izradi državnog proračuna posebno će se voditi računa o prioritetima županija kroz suradnju sa županima i drugim akterima regionalnoga razvoja na regionalnoj i lokalnoj razini.

• Razvoj poljoprivrede ima posebno mjesto u razvoju Slavonije.

• U budućim pozivima na dodjelu bespovratnih sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, prilagodbom kriterija omogućit će se ostvarivanje dodatnih bodova onim projektima koji se provode na području nerazvijenih jedinica područne (regionalne) ili lokalne samouprave.

• Savjet podržava osnivanje Fonda za regionalni razvoj s ciljem poticanja ravnomjernog regionalnog razvoja svih krajeva Republike Hrvatske.

• Savjet podržava izradu Razvojnog sporazuma za Projekt Slavonija, Baranja i Srijem kako bi se usuglasili prioriteti razvoja državne i županijske razine, odredili strateški projekti regionalnog razvoja te odredila financijska sredstva za provedbu prioriteta/strateških projekata.