Upravni odjel za poljoprivredu Vukovarsko-srijemske županije organizirao je sastanak s proizvođačima voća i povrća na lokaciji izgradnje Agrotehnološkog centra u Cerni. Sastanak je održan s ciljem da proizvođači obiđu i razgledaju buduću logističku podršku visoko dohodovnoj proizvodnji, te da na licu mjesta dobiju informaciju o mogućnostima koje će im Agrotehnološki centar nuditi pri organizaciji i finalizaciji proizvodnje, a sve u svrhu  povećanja konkurentnosti. 

Pored toga namjera je bila proizvođače upoznati s koristima osnivanja Proizvođačke organizacije, kao i ostvarivanje poslovne suradnje s tvrtkom AC d.o.o. u sklopu projekta Agrotehnološki centar VSŽ budući da je više od 100 proizvođača iskazalo interes za suradnjom s AC d.o.o., dok je njih preko 80 izrazilo spremnost biti osnivačem i članom proizvođačke organizacije u sektoru voća i povrća. U uvodnom djelu ispred Vukovarsko-srijemske županije nazočne je pozdravio Andrija Matić, pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu VSŽ i Josip Štorek, načelnik Općine Cerna.

Predavanje na temu Osnivanja proizvođačkih organizacija održao je Saša Paprika iz Službe za proizvođačke organizacije i hortikulturu Ministarstva poljoprivrede, dok je Mirko Bošković, direktor tvrtke AC d.o.o. upoznao proizvođače o širokom spektru kultura voća i povrća koje će se moći doraditi i skladištiti, zatim i distribuirati, a sve zahvaljujući Agrotehnološkom centru. Kristijan Marukić, tehnički direktor AC d.o.o. održao je predavanje o tehnološkim mogućnostima koje će nuditi predmetne infrastruktura.

Ovim projektom Vukovarsko-srijemska županija će se snažno zauzeti za razvoj konkurentne poljoprivrede temeljene na logističkoj podršci proizvodnje, održivoj organizaciji poljoprivrednih proizvođača – PO, finalizaciji proizvodnje, aktivaciji dodane vrijednosti u proizvodnji, povećanju produktivnosti i smanjivanju troškova proizvodnje, te povećanju konkurentnosti i osiguranju dugoročne tržišne održivosti. Navedeni ciljevi su bitna sastavnica strateških dokumenata Republike Hrvatske, te će se u realizaciji istih ozbiljno zauzeti i Ministarstvo poljoprivrede i Županija.