Danas je u Palači Srijem u Vukovaru održan Okrugli stol u sklopu provedbe projekta „EMBER- Ever- moving border emergency response”

Okrugli stol održan je s ciljem predstavljanja Analiza zaštite i spašavanja i djelovanja operativnih snaga tijekom poplava u lipnju 2013. godine i svibnju 2014. godine koje su napisale radne skupine iz Hrvatske i Srbije. Analiza zaštite i spašavanja i djelovanja operativnih snaga tijekom poplave u lipnju 2013. odnosi se na povijesni vodostaj rijeke Dunav koji je tada u Vukovaru dosegao razinu od +725 cm, dok se Analiza zaštite i spašavanja i djelovanja operativnih snaga tijekom poplave u svibnju 2014. odnosi na katastrofalne poplave koje su se dogodile na pograničnom području Hrvatske i Srbije, kada je rijeka Sava dosegla povijesni maksimum i tisuću godišnji vodostaj od +1191 cm na mjernoj postaji Županja. Najvažniji zaključci okruglog stola su da je potrebno zajednički raditi na ostvarivanju bolje komunikacije između država u izvanrednim situacijama, sastaviti i pripremiti scenarije ugroze uzrokovane visokim vodostajima, razviti sustav ranog upozoravanja od uzvodnog toka rijeka Dunav i Sava kako bi operativne snage i stožeri civilne zaštite na vrijeme dočekali visoke vodne valove. Jedan od prijedloga bilo bi osnivanje centra ranog upozoravanja  na međunarodnoj razini koji bi okupio snage civilne zaštite te pravovremeno obavještavao o svim izvanrednim situacijama koristeći najnovije tehnologije, od meteoroloških izvješća pa sve do korištenja modernih informatičkih tehnologija i projekcija vodostaja. Analize poplava iz 2013. I 2014. godine temelj su za slijedeću projektnu aktivnost, a to je izrada Zajedničkog akcijskog plana koji će sadržavati sve potrebne korake koji se poduzimaju u izvanrednim situacijama i sprječavanju katastrofa. Važno je napomenuti da je vrijednost projekta s hrvatske strane 589.851,46 eura što će omogućiti kupnju poljske kuhinje, kombi vozila i šatorskog naselja za potrebe gradskih društava Crvenog križa Vukovarsko-srijemske županije,za HGSS kupiti će se ronilačka oprema i dva kombi vozila, za ronioce aluminijski čamac, ronilačka oprema i kombi vozilo. Za potrebe stožera civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije kupiti će se zapovjedni šator za djelovanje u zimskim i ljetnim uvjetima, te informatička i radiokomunikacijska oprema.

Na Okruglom stolu Vukovarsko – srijemsku županiju predstavljali su Danijela Barišić, voditeljica projekta, Zrinka Čobanković, zamjenica pročelnice u upravnom odjelu za međunarodnu suradnju i EU poslove, Ivan Kubiček, tajnik Stožera civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije. Državnu upravu za zaštitu i spašavanje predstavljali su Zdenko Lovrić, pročelnik područnog ureda Vukovar i Tomislav Dujmić koji su održali prezentacije i Swot analize poplava koje su se dogodile 2013. i 2014. godine u Hrvatskoj. Sa hrvatske strane sudjelovali su i predstavnici Hrvatskih voda, HGSS-a i Crvenoga križa. Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodina predstavljali su Gordana Jakovljević, projekt koordinator, Jano Puškar, službenik za javne nabave, Zvonko Matin, iz Voda Vojvodine koji je prezentirao operativne postupke u slučaju poplave u Srbiji kao i prezentaciju i Swot analizu poplava koje su pogodile Srbiju 2013. i 2014. godine, te ostali članovi radnih skupina.