Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije kroz Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine – 2024. odabralo je za  financiranje projekt  “Razvoj turističkog potencijala u prekograničnom području”  u iznosu od 28.773,19 eura.

Prekogranično područje  ima velik potencijal za unaprjeđenje turizma, zahvaljujući svojoj prirodnoj ljepoti, kulturno-povijesnoj baštini i trendovima u turizmu. Kroz stvaranje preduvjeta za povećanje atraktivnosti prekograničnih destinacija, prije svega promicanje regionalnih specifičnosti, ulaganje u turističku infrastrukturu i povećanje kapaciteta djelatnika u turizmu, projekt će doprinijeti atraktivnosti destinacija prekograničnog područja, a održivost će se ostvariti kroz privlačenje posjetitelja iz cijelog svijeta.

Cilj je projekta potaknuti svijest o očuvanju šumskog područja na prostoru općine Drenovci kroz izradu Interpretacijskog plana te potaknuti lokalno stanovništvo da prepozna turizam kao priliku za ekonomski rast uz poštivanje prirodnih resursa i kulturnog identiteta, kroz izradu Strategije razvoja turizma Županije Posavske.

Glavne aktivnosti vodećeg partnera su izrada Interpretacijskog plana općine Drenovci – dokument će omogućiti  planiranje, organizaciju i pristup izvorima financiranja projektnog prijedloga vezanog uz razvoj baštinske ponude u Vukovarsko-srijemskoj županiji s posebnim fokusom na teritoriju općine Drenovci i potencijala prirodnih resursa s naglaskom na šumu.

Kroz projekt su planirane i dvije zajedničke edukacije, prvenstveno namijenjene za potencijalne pružatelje turističkih usluga, a sve u cilju poticanja održive turističke destinacije.

Glavne su aktivnosti partnera Turističke zajednice Županije Posavske izrada Strategije razvoja turizma Županije Posavske koja uključuje niz koraka i analiza kako bi se utvrdili trenutni resursi, potencijali i izazovi te kako bi se postavili ciljevi i smjerovi za daljnji razvoj turizma kao i zajednička završna konferencija u Županiji Posavskoj.

Projekt “Razvoj turističkog potencijala u prekograničnom području“ razvijen je u suradnji Turističke zajednice Županije Posavske,  Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije i Upravnog odjela za turizam i kulturu Vukovarsko-srijemske županije.