Vukovarsko-srijemskoj županiji odobren je projekt za financiranje u okviru prvog poziva Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2021. – 2027. pod nazivom I. D. Danube-Interventions on the Danube (Intervencije na Dunavu). Partneri na projektu su Lučka uprava Vukovar, Fond Evropski poslovi Autonomne pokrajine Vojvodine i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, Sektor za upravljanje hitnim slučajevima.

Glavni je cilj projekta unaprjeđenje suradnje i sprječavanje rizika od katastrofa u prekograničnom području rijeke Dunav kroz unaprjeđenje vještina i procedura operativnih snaga civilne zaštite, vatrogastva i spašavanja. Projekt I. D. Dunav je usmjeren na prepoznavanje zajedničkih izazova i prilika s kojima se suočava prekogranično područje Hrvatske i Srbije. Fokus se temelji na razvoju novih pristupa zaštite i spašavanja na vodama, osiguravajući brzu, koordiniranu i učinkovitu reakciju u slučaju nesreća na vodi. Provest će se zajedničke terenske vježbe kao pilot aktivnost projekta, a kroz vježbe će se uspostaviti sustav odgovora na krize u prekograničnom području.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.820.954,14 eura, od toga su bespovratna sredstva 85%, odnosno 1.547.811,01 eura.

Također, Centru za pružanje usluga u zajednici Vukovarsko-srijemske županije odobren je projekt pod nazivom HEARTSHealthcareEquityandAccess for ResilientTargetedSupport (Jednak pristup zdravstvenim uslugama za sve ranjive skupine), pripremljenog u okviru prvog poziva Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021. – 2027.

Cilj je projekta ranom intervencijom identificirati razvojne probleme kod djece te pružiti specijaliziranu podršku i terapiju djeci i njihovim obiteljima. Hrvatski partner na projektu HEARTS je Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije, BiH partneri su Javna ustanova Dom zdravlja sa stacionarom Žepče, Razvojna agencija Žepče, a crnogorski partner je nevladina organizacija Udruženje roditelja djece i omladine s teškoćama u razvoju Podgorica.

Ukupna vrijednost projekta je 1.763.825,50 eura, od toga su bespovratna sredstva 85%, odnosno 1.499.251,66 eura.

Navedene projekte je pripremila Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije.