U sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada javnog sektora – NPOO.C6.1.R1-I1.04“ Vukovarsko-srijemska županija prijavila je projekt Energetska obnova zgrade Osnovne škole i školske dvorane Ivana Kozarca iz Županje.

Projekt je zadovoljio svim propisanim uvjetima i kriterijima javnog poziva te je predložen za financiranje.

Ukupna vrijednost projekta je 3.043.062,59 eura, a Vukovarsko-srijemskoj županiji dodijeljena su bespovratna sredstva u visini 2.072.988,98 eura.

Cilj javnog poziva bio je provođenje integralne energetske obnove, dubinske obnove i sveobuhvatne obnove zgrada javnog sektora koja će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od najmanje 50% (QH,nd) i uštedom godišnje primarne energije od najmanje 30% (Eprim) u odnosu na stanje prije obnove na razini svakog projektnog prijedloga te smanjenjem emisija CO2, što će pridonijeti dekarbonizaciji zgrada.