Odnosi s javnošću

Županijski tim za razvoj sustava palijativne skrbi

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

 

Antonija Mihić, mag. comm.

E-mail: antonija.mihic@vusz.hr

Tel: 032/454-205

Na temelju zaključaka Župana Vukovarsko-srijemske županije, KLASA: 500-0114-01/71, URBROJ: 2196/1-01-14-3, od 16. prosinca 2014. godine, i KLASA: 500-01/17-01/11, URBROJ: 2196/1-01-17-2, od 10. veljače 2017. godine, u Vukovarsko-srijemskoj županiji osnovan je Županijski tim za razvoj sustava palijativne skrbi, radi predlaganja mjera i aktivnosti u svrhu provođenja strateškog plana razvoja palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj.