Odnosi s javnošću

Savjet za zdravlje VSŽ

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

 

Antonija Mihić, mag. comm.

E-mail: antonija.mihic@vusz.hr

Tel: 032/454-205

Na temelju članka 12. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 100/18.), kojim je određeno da u cilju ostvarivanja prava, obveza, zadaća i ciljeva na području zdravstvene zaštite na svom području jedinica područne (regionalne) samouprave osniva savjet za zdravlje, Županijska skupština Vukovarsko-srijemske županije je donijela Odluku o osnivanju Savjeta za zdravlje Vukovarsko-srijemske županije, KLASA: 500-01/19-01/57, URBROJ: 2196/1-03-19-3, od 28. svibnja 2019. godine, kojom je u radu Savjeta za zdravlje Vukovarsko-srijemske županije osigurano sudjelovanje predstavnika jedinica lokalne samouprave, komora u zdravstvu, strukovnih udruženja, udruga za zaštitu prava pacijenata te sindikata i poslodavaca u zdravstvu.

Ako korisnici zdravstvene zaštite imaju prijedlog ili mišljenje o tome kako poboljšati kvalitetu zdravstvene zaštite, mogu se obratiti Savjetu za zdravlje Vukovarsko-srijemske županije na Adresu:       

                             

Vukovarsko-srijemska županija

Savjet za zdravlje Vukovarsko-srijemske županije

Glagoljaška 27, 32100 Vinkovci

Telefon: 032/344-122

 • davati mišljenje na prijedlog plana zdravstvene zaštite za područje Vukovarsko-srijemske županije
 • predlagati mjere za ostvarivanje dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite u Vukovarsko-srijemskoj županiji
 • sudjeluje u planiranju zdravstvene zaštite na području Vukovarsko-srijemske županije
 • usmjerava zdravstvenu politiku u cilju osiguravanja uvjeta za zaštitu, očuvanje i poboljšanje zdravlja stanovnika Vukovarsko-srijemske županije.

Prijedlozi i preporuke Savjeta za zdravlje Vukovarsko-srijemske županije koriste se za kreiranje strateških dokumenata županijske zdravstvene politike i ostvarivanja prava, obveza, zadaća i ciljeva na području zdravstvene zaštite.

 1. Krunoslav Šporčić, dr.med., spec.anesteziologije i reanimatologije i subspec. intenzivne medicine,  ravnatelj Opće županijske bolnice Vinkovci – predstavnik poslodavaca u zdravstvu, za predsjednik
 2. Mato Puljić, dipl.oec., v.d. pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb VSŽ, član
 3. mr.sc. Vesna Bosanac, dr.med., spec.pedijatar, ravnateljica Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana – predstavnica poslodavaca u zdravstvu, član
 4. Petar Kulić, univ.spec.oec., ravnatelj Doma zdravlja Vinkovci – predstavnik poslodavaca u zdravstvu, član
 5. Ante Lohinski, mag.oec., ravnatelj Doma zdravlja Vukovar – predstavnik poslodavaca u zdravstvu, član
 6. Luca Lešić, dipl.iur., ravnateljica Dom zdravlja Županja – predstavnica poslodavaca u zdravstvu, član
 7. Kata Krešić, dr.med., spec.epidemiolog, ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo VSŽ –predstavnica poslodavaca u zdravstvu, član
 8. Mato Matić, dipl.soc.radnik, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu VSŽ –  predstavnik poslodavaca u zdravstvu, član
 9. Gabrijel Šokičić, univ.spec.oec., zamjenik gradonačelnika Grada Vinkovaca – predstavnik lokalne samouprave, član
 10. Marijan Pavliček, prof., zamjenik gradonačelnika Grada Vukovara –  predstavnik lokalne samouprave, član
 11. Marina Budimir, dr.med., gradonačelnica Grada Iloka –  predstavnica lokalne samouprave, član
 12. Nevenka Kovačević, Grad  Županja –  predstavnica lokalne samouprave, član
 13. Mirko Martinović, prof.,  Grad Otok – predstavnik lokalne samouprave, član
 14. Domagoj Marinić, dr.med., spec.otorinolaringologije i uže specijalnosti plastične kirurgije glave i vrata –  predstavnik Hrvatske liječničke komore, član
 15. Daniel Špehar, dr.med.dent. –  predstavnik Hrvatske komore dentalne medicine, član
 16. dr. sc. Agneza Aleksijević, magistra sestrinstva – predstavnica Hrvatske komore medicinskih sestara, član
 17. Ahnetka Stjepanović, mag.med.techn. – predstavnica Hrvatske komore medicinskih sestara, član
 18. Josip Kalenić, mag.pharm. –  predstavnik Hrvatske ljekarničke komore, član
 19. Zvonimir Juzbašić, dr.med., spec.ginekolog –  predstavnik Hrvatskog liječničkog sindikata, član
 20. Gordana Kucljak –  predstavnica Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara – medicinskih tehničara, član
 21. Davor Bandić, dr.med., spec.pedijatar –  predstavnik Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata VSŽ, član