U središtu Vukovara, u organizaciji Doma zdravlja Vukovar, zdravstveni djelatnici i volonteri palijativne skrbi obilježili su Svjetski dan hospicija i palijativne skrbi te 10 godina rada i pružanja palijativne skrbi. Podjelom promidžbenih materijala građani su mogli dobiti informacije o dostupnim uslugama palijativne skrbi na području koje pokriva vukovarski Dom zdravlja.

Obilježavanju je, u ime Vukovarsko-srijemske županije, prisustvovala viša stručna suradnica za zdravstvo Martina Romoda iz Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb.