Liga protiv raka Vukovar i Klub žena liječenih na dojci su u Vukovaru i u Iloku obilježili 21. Dan ružičaste vrpce.

Zajednički istraživački centar Europske komisije objavio je da će se više od 355 000 žena u zemljama članicama Europske unije u 2020. godini suočiti sa ovom dijagnozom. U Hrvatskoj rak dojke drugi je najčešće novo dijagnosticirani rak – 25,2% svih novo dijagnosticiranih karcinoma kod žena. Važno je naglasiti da od raka dojke ne obolijevaju samo žene, nego i muškarci, stoga je edukaciju vrlo važno usmjeriti i prema njima.

Samo pregled dojke najjeftinija je metoda uz koju žene pregledom u svom domu mogu pravovremeno prepoznati promjene na dojkama. Ovim danom želja je naglasiti da je neophodno provoditi nacionalne preventivne programe i otkriti tumorske promjene u najranijim stadijima bolesti, kako bi ishod bolesti bio dobar. Na pojavu ove bolesti ne može se utjecati u potpunosti jer pravi uzrok nije poznat, ali bez obzira na prisutnost globalnih pandemija preventivni pregledi se moraju nastaviti provoditi, kako bi se smanjila incidencija ove bolesti.

Ovim obilježavanjem želi se osvijestiti potreba za preventivnim pregledima te važnost ranog prepoznavanja raka dojke, jer poznato je da je rak dojke najčešći rak kod žena i samim time i najčešći uzrok smrtnosti. Godišnje je između 2400 i 2500 žena oboljelih od raka dojke. Problem na kojem bi se trebalo poraditi je taj što sve više žena mlađe životne dobi obolijeva od ove bolesti i ovdje je vrlo važno naglasiti samo pregled dojki, koji svakako nije dovoljan. Treba naglasiti da nakon samo pregleda dojki koji se radi jednom mjesečno, treba napraviti ultrazvuk jednom godišnje i mamografiju svake tri godine.

Posebna zahvala upućena je članicama Kluba žena liječenih na dojci, koje su danas kao i uvijek uz svoje aktivnosti pomagale drugim ženama sa istim ciljem, da se ohrabre na onaj prvi korak – samo pregled i preventivni pregled u zdravstvenoj ustanovi.

Obilježavanju 21. Dana ružičaste vrpce u ime župana Vukovarsko-srijemske županije Bože Galića prisustvovao je pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo David Vlajčić.