Javna rasprava za prijedlog Plana upravljanja područjem ekološke mreže Sava nizvodno od Hrušćice za razdoblje od 2024. do 2033. godine započet će 1.  lipnja, a trajat će do 1. srpnja 2023. Tijekom javne rasprave, javnosti je omogućen uvid u prijedlog Plana upravljanja i to:

• Na internetskoj stranici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima

Vukovarsko-srijemske županije, odnosno internetskoj stranici Vukovarsko-srijemske županije:

https://www.vusz.hr/

• Na internetskim stranicama ostalih ustanova Javne ustanove Park prirode Lonjsko polje

(https://pp-lonjsko-polje.hr/), Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim

zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije “Zeleni prsten” (https://zeleni-

prsten.hr/portal/), Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-

moslavačke županije (https://zastita-prirode-smz.hr/) i Javne ustanove za upravljanje

zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije – Natura Slavonica

(https://www.natura-slavonica.hr/hr/).

• U prostorijama Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima

Vukovarsko-srijemske županije, na adresi: Trg Vinkovačkih jeseni 1, 32100 Vinkovci, i to

radnim danom od 8:00 do 14:00 sati. 

Za vrijeme trajanja javnog uvida prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti se dostavljaju zaključno s danom završetka javnog uvida, na sljedeće načine:

• dati u zapisnik za vrijeme izlaganja

• dostaviti u pisanom obliku na adresu: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim

vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije, Trg Vinkovačkih jeseni 1, 32100 Vinkovci, s

naznakom „Očitovanje na prijedlog Plana upravljanja“ 

• dostaviti putem elektroničke pošte: zastita.prirode.vsz@gmail.com 

Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom fizičke osobe, odnosno nazivom pravne osobe s adresom podnositelja prijedloga ili primjedbe, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Javno izlaganje prijedloga Plana upravljanja održat će se u petak, 2. lipnja 2023., s početkom u 10:00 sati, u prostorijama velike vijećnice Vukovarsko-srijemske županije, na adresi: Glagoljaška ulica 27 A, 32100 Vinkovci.

Svi zainteresirani koji žele sudjelovati na javnom izlaganju mogu se prijaviti na e-mail adresu: zastita.prirode.vsz@gmail.com s naznakom „Javno izlaganje – Sava nizvodno od Hrušćice“ ili putem poveznice: https://forms.gle/2yBVFmxRgfi2oZUq7, najkasnije do srijede, 31. svibnja 2023. do 12:00 sati.