Afrička svinjska kuga (ASK) je izuzetno zarazna bolest svinja gdje je smrtnost skoro 100%, a prenošenje zaraze je vrlo agresivno. Posebno su ugrožene obične svinje, a kao glavni nosioci virusa zbog slobodnog načina življenja i mogućeg kontakta sa domaćim svinjama, su divlje svinje.

S obzirom na pojavu ASK-a po prvi puta na području Republike Hrvatske, u Posavskim Podgajcima važno je podsjetiti o važenju dvije naredbe koje je donijelo Ministarstvo poljoprivrede. Uprava veterinarstva je donijela Naredbu o mjerama za sprječavanje pojave i ranog otkrivanja unosa virusa afričke svinjske kuge na području Republike Hrvatske (NN 111/18), a Sektor lovstva Naredbu o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači (NN 115/18).

Na stranicama Vukovarsko-srijemske županije, pod odjeljkom Upravni odjel za poljoprivredu možete pronaći Uputu o dostavi uzoraka podrijetlom od odstrijeljenih svinja divljih (Sus scrofa L.) u svrhu pregleda na trihinelozu i dodatna pojašnjenja odredbi Naredbe o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači (NN 115/18) lovoovlaštenicima

Ministarstvo poljoprivrede i Državni inspektorat će učiniti sve kako bi se ASK lokalizirala i što prije iskorijenila sa zaraženog područja i kako bi se spriječilo njeno daljnje širenje, no veliku ulogu u širenju ima i ljudski faktor.

Stoga se pozivaju svi držatelji svinja da se strogo pridržavaju svih propisanih mjera, posebno svih propisanih mjera biosigurnosti te da svaku pojavu bolesti i uginuće odmah i bez odlaganja prijave svojim veterinarima. Strogo je zabranjeno unošenje proizvoda životinjskog podrijetla na farme svinja, prijevoz svinja u prijevoznim sredstvima koja nisu očišćena, oprana i dezinficirana, premještanje svinja iz jednog uzgoja u drugi bez propisane popratne dokumentacije (svjedodžba o zdravstvenom stanju i dokumentacija o premještanju), kao i držanje svinja na neregistriranim objektima kao i na objektima s otvorenim držanjem bez odobrenja veterinarske inspekcije Državnog inspektorata te zakapanje lešina i nusproizvoda životinjskog podrijetla. Naglašavamo da je u slučaju pojave ASK naknada štete zbog provedenih mjera kontrole moguća isključivo za one subjekte (držatelje svinja) koji su na vrijeme prijavili sumnju ili uginuća i koji su primjenjivali sve propisane mjere.

Lovoovlaštenici su se također dužni pridržavati biosigurnosnih mjera prije, tijekom i nakon lova te aktivno tražiti i prijaviti ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji svaku pronađenu uginulu divlju svinju (uključujući i stradale u prometu i odstrijeljene bolesne) u svrhu pretraživanja na ASK.

Lokacija lešine divlje svinje može se dojaviti nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji, lovoovlašteniku na čijem se lovištu lešina nalazi ili na email adresu: veterinarstvo@mps.hr, odnosno, na broj telefona 099/4392-507 na kojem je osigurano dežurstvo izvan radnog vremena.