Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Župan Dekanić obišao aktivna gradilišta Hrvatskih cesta u Vukovarsko-srijemskoj županiji

  • 21. srpnja 2022.
  • Promet i komunikacije
fullscreen Župan Dekanić obišao aktivna gradilišta Hrvatskih cesta u VSŽ (1).jpg Župan Dekanić obišao aktivna gradilišta Hrvatskih cesta u VSŽ (1).jpg
Župan Dekanić obišao aktivna gradilišta Hrvatskih cesta u VSŽ (1).jpg
Izvor foto: VKTV
fullscreen Župan Dekanić obišao aktivna gradilišta Hrvatskih cesta u VSŽ (2).jpg Župan Dekanić obišao aktivna gradilišta Hrvatskih cesta u VSŽ (2).jpg
Župan Dekanić obišao aktivna gradilišta Hrvatskih cesta u VSŽ (2).jpg
Izvor foto: VKTV
fullscreen Župan Dekanić obišao aktivna gradilišta Hrvatskih cesta u VSŽ (4).jpg Župan Dekanić obišao aktivna gradilišta Hrvatskih cesta u VSŽ (4).jpg
Župan Dekanić obišao aktivna gradilišta Hrvatskih cesta u VSŽ (4).jpg
Izvor foto: VKTV
fullscreen Župan Dekanić obišao aktivna gradilišta Hrvatskih cesta u VSŽ (3).jpg Župan Dekanić obišao aktivna gradilišta Hrvatskih cesta u VSŽ (3).jpg
Župan Dekanić obišao aktivna gradilišta Hrvatskih cesta u VSŽ (3).jpg
Izvor foto: VKTV
fullscreen Župan Dekanić obišao aktivna gradilišta Hrvatskih cesta u VSŽ (5).jpg Župan Dekanić obišao aktivna gradilišta Hrvatskih cesta u VSŽ (5).jpg
Župan Dekanić obišao aktivna gradilišta Hrvatskih cesta u VSŽ (5).jpg
Izvor foto: VKTV
fullscreen Župan Dekanić obišao aktivna gradilišta Hrvatskih cesta u VSŽ (6).jpg Župan Dekanić obišao aktivna gradilišta Hrvatskih cesta u VSŽ (6).jpg
Župan Dekanić obišao aktivna gradilišta Hrvatskih cesta u VSŽ (6).jpg
Izvor foto: VKTV
fullscreen Župan Dekanić obišao aktivna gradilišta Hrvatskih cesta u VSŽ (7).jpg Župan Dekanić obišao aktivna gradilišta Hrvatskih cesta u VSŽ (7).jpg
Župan Dekanić obišao aktivna gradilišta Hrvatskih cesta u VSŽ (7).jpg
Izvor foto: VKTV
fullscreen Župan Dekanić obišao aktivna gradilišta Hrvatskih cesta u VSŽ (8).jpg Župan Dekanić obišao aktivna gradilišta Hrvatskih cesta u VSŽ (8).jpg
Župan Dekanić obišao aktivna gradilišta Hrvatskih cesta u VSŽ (8).jpg
Izvor foto: VKTV
fullscreen Župan Dekanić obišao aktivna gradilišta Hrvatskih cesta u VSŽ (9).jpg Župan Dekanić obišao aktivna gradilišta Hrvatskih cesta u VSŽ (9).jpg
Župan Dekanić obišao aktivna gradilišta Hrvatskih cesta u VSŽ (9).jpg
Izvor foto: VKTV
fullscreen Župan Dekanić obišao aktivna gradilišta Hrvatskih cesta u VSŽ (10).jpg Župan Dekanić obišao aktivna gradilišta Hrvatskih cesta u VSŽ (10).jpg
Župan Dekanić obišao aktivna gradilišta Hrvatskih cesta u VSŽ (10).jpg
Izvor foto: VKTV
fullscreen Župan Dekanić obišao aktivna gradilišta Hrvatskih cesta u VSŽ (11).jpg Župan Dekanić obišao aktivna gradilišta Hrvatskih cesta u VSŽ (11).jpg
Župan Dekanić obišao aktivna gradilišta Hrvatskih cesta u VSŽ (11).jpg
Izvor foto: VKTV

Obilaskom aktivnog gradilišta na državnoj cesti D2 kod Sotina vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić započeo je obilazak aktivnih gradilišta Hrvatskih cesta na području Vukovarsko-srijemske županije. Tom prilikom župan Dekanić osvrnuo se na cjelokupno stanje cestovne infrastrukture na području županije: „Godinama nije bilo većih radova te sada nastojimo ući u dobru dinamiku, u rekonstrukciju i izgradnju velikog broja kilometara cesta. Želim naglasiti da se uz ovu dionicu također gradi Srijemska granična transverzala Ilok-Šarengrad gdje su radovi u tijeku.“ Župan Dekanić istaknuo je zadovoljstvo dinamikom radova na gradilištima koje je obišao obzirom da je zatekao visoku razinu aktivnosti: „Radovi će prema izjavama izvođača i prema procjeni stručnih osoba biti završeni kako je i planirano. Stanovnike kraja na čijem području se provode radovi, gdje je bilo preusmjeravanja prometa molim za strpljenje te vjerujem da više neće biti razloga za njihovo negodovanje. Ovo ljetno vrijeme najbolje je za radove, kada najbrže napreduju te sam siguran da će ovom dinamikom biti završeni u roku. To znači da bi sanacija državne ceste D2 trebala biti završena u ožujku, travnju iduće godine.“

Goran Martinović, rukovoditelj Poslovne jedinice Osijek, Hrvatskih cesta iznio je tehničke detalje rekonstrukcije državne ceste D2 na relaciji Sotin-Opatovac vrijedne 19,3 milijuna kuna: „Hrvatske ceste kao investitor i Gradnja Osijek kao izvođač započeli su sa rekonstrukcijom ove ceste u su u travnju ove godine sa rokom izvedbe od 12 mjeseci. U građevinskom i prometno-sigurnosnom smislu riječ je o jednoj od najzahtjevnijoj dionica zbog brojnih hupsera. Ovom rekonstrukcijom mijenjamo geometriju ceste a niveleta ceste se spušta tako da će cesta biti u nasipu. Cesta će se širi za metar, sa sadašnjih 6 na 7,1 metar širine. Povećava se i projektna brzina ceste uz postavljanje nove horizontalne i vertikalne signalizacije.“ U tijeku su i drugi poslovi Hrvatskih cesta na području Vukovarsko-srijemske županije među kojima je Martinović istaknuo: „Još smo prošle godine krenuli smo sa detaljnom rekonstrukcijom 14-te dionice državne ceste D2 koja ide od Vukovara do graničnog prijelaza Ilok te smo završili rekonstrukciju 4 km državne ceste između Šarengrada i Mohova kao i kilometar ceste u samom naselju Šarengrad. Ostaje nam još za rekonstruirati Iločku obilaznicu te dio državne ceste između Vukovara i Sotina za što postoji projekta dokumentacija.“

Danijela Vranjković, tehnički direktor Gradnje i glavni inženjer gradilištu dionice državne ceste D2 od Sotina do Opatovca pojasnila je: „Radovi se izvode u dvije faze. Prva faza radova koja je u tijeku obuhvaća dionicu od 4,9 km dok će se radovi na preostalih 2,9 km obaviti u drugoj fazi.“ Obzirom da građane najviše zanima dinamika radova Vranjković je najavila da je puštanje u promet prve faze planirano postavljanjem prvog sloja asfalta do početka rujna, a do izlaska zimske službe nastojat će ostvariti prometna prohodnost cijele ceste. „Određeni problemi sa rokovima uvjetovani su bili žetvom, ali sada nam je otvoren cijeli prostor te ne moramo više kružiti i dolaziti sa drugih strana do gradilišta.“, zaključila je Vranjković.

Župan Dekanić tijekom dana obišao je i radove na sanaciji opasnog mjesta na državnoj cesti DC 46 u Ivankovu te radove na izgradnji kružnog toka u Ivankovu kao i radove na sanaciji kolnika državne ceste D55 dionica te prilazu graničnom prijelazu Županja.

Osnovni podaci o aktivnim gradilištima Hrvatskih cesta na području Vukovarsko-srijemske županije

DC46 – Sanacija opasnog mjesta na državnoj cesti DC 46 u Ivankovu, izgradnja kružnog toka

Radovi na sanaciji opasnog mjesta Ivankovo, odnosi se na radove na rekonstrukciji raskrižja DC46 (Ulica Bošnjaci) i Vinogradske ulice. Rekonstrukcija predmetnog raskrižja obuhvaća izgradnju kružno toka, uređenje oborinske  odvodnje i izgradnju novih pješačkih staza u zoni ugovorenih radova.

Izvođač radova: Cestorad d.d. Vinkovci

Vrijednost radova: 3.914.286,61 kn (bez PDV-a)

Rok završetka radova: 11. 10. 2022. godine

Nadzor nad radovima: Kiš inženjering d.o.o. Vukovar

Vrijednost kompletnog nadzora:193.999,98 kn (bez PDV-a)

 

DC2 - Rekonstrukcija DC2 na dionici Vukovar – Opatovac duljine 13,14 km, faza 3. Sotin – Opatovac duljine 4,952 km

Rekonstrukcija predmetnog dijela DC2 (faza 3. Sotin –Opatovac) obuhvaća obnovu kolnika (potpunu zamjenu kolničke konstrukcije), popravak geometrije ceste (prostornog vođenja trase),   proširenje kolnika sa 6,00 m na širinu od 7,10 m,  proširenje i uređenje bankina, izvedba novih oborinskih kanala, rekonstrukcija raskrižja sa lokalnim i nerazvrstanim cestama, izvedba nove horizontalne i vertikalne signalizacije.

Izvođač radova: Zajednica gospodarskih subjekata GRADNJA d.o.o., Ribarska 1,Osijek i PRIJEDOR PUTEVI a.d., 27. Jun 17, Prijedor, Bosna i Hercegovina 

Vrijednost radova: 19.323.623,46 kn (bez PDV-a)

Rok završetka radova: 21. 03. 2023. godine

Nadzor nad radovima: Zavod za urbanizam i izgradnju d.d, Osijek

Vrijednost kompletnog nadzora: 419.118,00 (bez PDV-a)

 

DC 55 - Sanacija kolnika državne ceste D55 dionica 003,od km 5+500 do km 7+430 prilaz graničnom prijelazu Županja u ukupnoj duljini od 1989,00m.

Početak planiranog zahvata je nakon semaforiziranog raskrižja državne ceste DC55 i ŽC 4170, a završetak kod priključka poljskog puta (kč.br. 3826 k.o. Županja) na državnu cestu D55, odnosno uklapanje u rekonstruirani dio državne ceste koji se nalazi unutar zone graničnog prijelaza, a u nadležnosti Ministarstva financija.

Granični prijelaz Županja proglašen je opasnim mjestom prema broju prometnih nesreća koje su se dijelom dogodile zbog naleta na vozilo ispred, unutar zone graničnog prijelaza, stoga su osnovni ciljevi projekta obnova kolnika na graničnom prijelazu, nova horizontalna i vertikalna signalizacija radi lakšeg i bržeg uočavanja nailaska na granični prijelaz, te podizanje nivoa usluge i sigurnosti sudionika u prometu na predmetnoj dionici državne ceste.

Ukupna duljina državne cesta DC 55 predviđena za sanaciju opasnog mjesta GP Županja  iznosi 1.989,00 m.  Radovi su završeni te je u tijeku tehnički pregled.                                      

Izvođač radova: PZC d.o.o. Slavonski Brod

Vrijednost radova: 2.236.115,60 (bez PDV-a)

Nadzor nad radovima: Profing d.o.o. Osijek

Vrijednost kompletnog nadzora: 194.920,00 (bez PDV-a)

Ispis
Vrh