Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Župan Božo Galić uručio 9 lovnogospodarskih osnova za lovačka društva naše županije

  • 20. studenog 2020.
  • Poljoprivreda, šumarstvo i ruralni razvoj, Ured župana
fullscreen Župan Božo Galić uručio 9 lovnogospodarskih osnova za lovačka društva naše županije (1).jpg Župan Božo Galić uručio 9 lovnogospodarskih osnova za lovačka društva naše županije (1).jpg
Župan Božo Galić uručio 9 lovnogospodarskih osnova za lovačka društva naše županije (1).jpg
fullscreen Župan Božo Galić uručio 9 lovnogospodarskih osnova za lovačka društva naše županije (2).jpg Župan Božo Galić uručio 9 lovnogospodarskih osnova za lovačka društva naše županije (2).jpg
Župan Božo Galić uručio 9 lovnogospodarskih osnova za lovačka društva naše županije (2).jpg
fullscreen Župan Božo Galić uručio 9 lovnogospodarskih osnova za lovačka društva naše županije (3).jpg Župan Božo Galić uručio 9 lovnogospodarskih osnova za lovačka društva naše županije (3).jpg
Župan Božo Galić uručio 9 lovnogospodarskih osnova za lovačka društva naše županije (3).jpg
fullscreen Župan Božo Galić uručio 9 lovnogospodarskih osnova za lovačka društva naše županije (4).jpg Župan Božo Galić uručio 9 lovnogospodarskih osnova za lovačka društva naše županije (4).jpg
Župan Božo Galić uručio 9 lovnogospodarskih osnova za lovačka društva naše županije (4).jpg
fullscreen Župan Božo Galić uručio 9 lovnogospodarskih osnova za lovačka društva naše županije (5).jpg Župan Božo Galić uručio 9 lovnogospodarskih osnova za lovačka društva naše županije (5).jpg
Župan Božo Galić uručio 9 lovnogospodarskih osnova za lovačka društva naše županije (5).jpg
fullscreen Župan Božo Galić uručio 9 lovnogospodarskih osnova za lovačka društva naše županije (6).jpg Župan Božo Galić uručio 9 lovnogospodarskih osnova za lovačka društva naše županije (6).jpg
Župan Božo Galić uručio 9 lovnogospodarskih osnova za lovačka društva naše županije (6).jpg
fullscreen Župan Božo Galić uručio 9 lovnogospodarskih osnova za lovačka društva naše županije (7).jpg Župan Božo Galić uručio 9 lovnogospodarskih osnova za lovačka društva naše županije (7).jpg
Župan Božo Galić uručio 9 lovnogospodarskih osnova za lovačka društva naše županije (7).jpg
fullscreen Župan Božo Galić uručio 9 lovnogospodarskih osnova za lovačka društva naše županije (8).jpg Župan Božo Galić uručio 9 lovnogospodarskih osnova za lovačka društva naše županije (8).jpg
Župan Božo Galić uručio 9 lovnogospodarskih osnova za lovačka društva naše županije (8).jpg

Župan Božo Galić uručio je devet lovno-gospodarskih osnova koje su do sada odobrene od strane Vukovarsko-srijemske županije.

Nakon podnesenih zahtjeva za odobrenjem od strane lovoovlaštenika, pokrenut je ispitni postupak prihvatljivosti istih.

Obavljene su sve radnje koje su uključivale i terenske provjere, te je Povjerenstvo za odobrenje LGO koje je imenovao župan za svako lovište, dalo županu prijedlog za odobrenje takve zakonski usklađene osnove, na koje su ishođeni uvjeti zaštite prirode, a kojima će lovoovlaštenici gospodariti lovištima slijedećih 10 godina.

Ovako odobrene lovnogospodarske osnove su prihvatljive za Županiju kao Davatelju prava lova na zajedničkim otvorenim lovištima temeljem javnih ovlasti.

U postupku su još 24 osnove, za većinu je obavljen terenski postupak i sve ostale provjere, međutim za njih se još čekaju ishođenja uvjeta zaštite prirode.

LGO su uručene lovačkim društvima: "Sokol" Nuštar, "Fazan" Lipovac, "Fazan" Negoslavci, "Lovac" Markušica, "Fazan" Orolik, "Srndać" Ilok, "Jelen" Mirkovci, "Borinci" Jarmina i "Jelen" Ostrovo.

Zamjenik pročelnika UO za poljoprivredu Krunoslav Buhač tom prigodom je istaknuo: - "Župan Božo Galić dodijelio je 9 lovnogospodarskih osnova koje su izdane na razdoblje od 10 godina. Riječ je o lovnogospodarskim osnovama koje su temeljni akt ili dokiment kojima se regulira gospodarenje divljači, a koje su prošle cijelokupni strogi postupak odobravanja: od zaprimanja do pregleda i terenskog ispitivanja. Na predložene osnove su također ishođena rješenja o uvjetima zaštite prirode od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Sve navedeno je bio temelj da Povjerenstvo za odobravanje LGO da za županu preporuku da donese rješenja o odobrenju uz prethodnu ovjeru Upravnog odjela za poljoprivredu.

Stručna osoba LD "Srndać" Ilok i provoditelj LGO Tomislav Martinović je izjavio: -"To su dokumenti koji se odnose na gospodarenje divljači koja obitavaju u lovištima. To znači da svi moraju poštivati zakonske i podzakonske propise o lovstvu, a sve sukladno odobrenim osnovama. Danas je uručeno 9 LGO koje je Županija, točnije župan, odobrio, a nakon što im je istekao rok važenja u proteklih deset godina. Došlo je vrijeme za odobrenje na još deset godina, te je sve u roku odrađeno. U tom postupku moraju se poštivati smjernice gospodarenja za preostali matični fond divljači. Smjernice za gospodarenje koje je propisala Županija moraju se poštovati, kako se ne bi narušio matični fond divljači."

Ispis
Vrh