Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Župan Božo Galić u obilasku rijeka Drava i Dunava I na prezentaciji projekta Vukovar-Vučedol

  • 13. travnja 2012.
  • Ured župana, Promet i komunikacije, Međunarodna suradnja i regionalni razvoj, Gospodarstvo

Agencija za vodne puteve i Hrvatske vode , Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu iz Osijeka organizirali su danas  obilazak brodom rijeke Drave i Dunava iz Osijeka. Plovidba je započela iz Osijeka, obilazak rijeke Drave  do ušća Dunava od Aljmaša pa do Vukovara.

U sklopu obilaska na brodu je održan radni sastanak na kojemu je nazočio i vukovarsko srijemski župan Božo Galić. Na sastanku se razgovaralo o sljedećim temama: revitalizaciji odvodnih kanala i sniženju razine podzemnih voda za potrebe omogućavanje obnove osječke Tvrđe, ozakonjenju nezakonito izgrađenih zgrada na vodnom dobru, IPA projektima prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska, Hrvatska –Srbija, projektu Vukovar-Vučedol ( stabilizacija korita i desne obale Dunava, izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Vukovara, spajanje šetnice od Vukovara do Vučedola i lokaliteta Arheološkog muzeja).

Nakon plovidbe, u Vukovaru je održana prezentacija projekta Vukovar- Vučedol na kojoj su, uz župana Božu Galića, nazočili i predstavnici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Ministarstva kulture, Ministarstva zaštite okoliša i prirode.

Ispis
Vrh