Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Zaštita prirode i socijalna osjetljivost

  • 05. studenog 2012.
  • Priroda i zaštita okoliša
fullscreen Zaštita prirode i socijalna osjetljivost Zaštita prirode i socijalna osjetljivost
Zaštita prirode i socijalna osjetljivost

Zaštita prirode ima zadaću sačuvati stanje prirode i ukupnu biološku i krajobraznu raznolikost u postojećem stanju, te je po mogućnosti poboljšati kao ostavštinu za dobrobit sadašnjim i budućim generacijama. U tome kontekstu često upotrebljavani termin je održivi razvoj, a podrazumijeva gospodarski razvoj i tehnološki napredak bez negativnih utjecaja na prirodne zajednice, racionalno korištenje prirodnih izvora i energije na najpovoljniji način za prirodu koja nas okružuje. U obavljanju te zadaće ponekad postoji mogućnost pomoći ugroženim socijalnim kategorijama kroz različite aktivnosti, ili konkretnim radnjama. Jednu takvu priliku iskoristila je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije, vezano za osiguranje ogrjevnog drveta dvjema obiteljima  za predstojeću zimu. Naime, stabla posječena iz parka Lenije u Vinkovcima, prilikom izgradnje kružnoga toka u vlasništvu su Javne ustanove kao pravne osobe s javnim ovlastima koja upravlja navedenim područjem zaštićenim u kategoriji spomenika parkovne arhitekture. Budući da u Vukovarsko-srijemskoj županiji postoji određeni broj socijalno ugroženih obitelji kojima Ured župana  nastoji financijski pomoći na način da im osigura ogrjevno drvo, Javna ustanova je donacijom riješila problem jedne obitelji iz Vinkovaca i jedne iz Retkovaca.

Ispis
Vrh