Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Zaključci sa 14. Sjednice Županijske skupštine

  • 02. listopada 2014.
  • Ostalo

Vinkovci, 02. listopada 2014. god.

Temeljem članka 17. i 40. Statuta Vukovarsko-srijemske Županije, te članka 64. Poslovnika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije («Službeni vjesnik» Županije br. 19/10), Skupština Vukovarsko-srijemske županije na 14. sjednici održanoj 02. listopada 2014. godine, d o n o s i

 

Z A K LJ U Č A K

 

1. Skupština Vukovarsko-srijemske županije izražava nezadovoljstvo dosadašnjim postupkom obeštećenja poljoprivrednih gospodarstava za štete nastale kao posljedica poplave u svibnju 2014.

2. Skupština Vukovarsko-srijemske županije traži što žurniju isplatu obeštećenja u skladu s propisanom zakonskom i metodološkom podlogom

 

Obrazloženje uz točku 1.

Sva dosadašnja obeštećenja prema poljoprivrednim gospodarstvima bila su jedino za zbrinjavanje i hranjenje stoke s poplavljenoga područja.

Dalji nastavak poljoprivredne proizvodnje životno je povezan s biljnom proizvodnjom koja nije obeštećena niti za jesensku sjetvu 2013. godine, a niti za proljetnu sjetvu 2014. godine i bez žurnog i primjerenog obeštećenja, i k tome bez novog modela financiranja, na većini poljoprivrednih gospodarstava bit će teško gotovo nemoguće izvršiti ovogodišnju jesensku pa i narednu proljetnu sjetvu, što će biti razlogom potpune propasti dijela poljoprivrednih gospodarstava s poplavljenih područja.

Isplata neprimjereno malog iznosa prema prepolovljenom broju potopljenih hektara po, ovoj Skupštini i cijeloj javnosti, još uvijek nepoznatim kriterijima, a temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske od 22. svibnja 2014. kao pomoći za provedbu naknadne sjetve za 2014. unosi dodatno nepovjerenje i uzrokom je nepodnošljivoga ozračja na relaciji poljoprivredni proizvođači-lokalna i regionalna samouprava-Vlada RH kao i prema svim sudionicima postupka popisa, procjena i obeštećenja štete te provedbe obnove.

 

Obrazloženje uz točku 2.

Novac, kao preduvjet svake investicije ovdje je životno važan, a njegova dodjela za obeštećenje od elementarne nepogode mora se temeljiti na Odluci koja je opet utemeljena na Zakonu i Metodologiji isključujući bilo koje druge neobjektivne podloge, a među njih spada i stalno korištenje karata poplavljenoga područja.

Svaka druga pomoć je dobrodošla, ali nije i ne može biti nazvana obeštećenjem za elementarnu nepogodu.

 

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Antun Žagar, ing. graf.

 

Ispis
Vrh