Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Vukovarsko-srijemska županija u top pet županija po planiranom povlačenju EU novca i investicijama u 2022. godini

  • 27. svibnja 2022.
  • Ostalo

Autor: https://zupan.hr/

fullscreen Župan.jpg Župan.jpg
Župan.jpg
izvor: https://zupan.hr/

Prema podacima iz prijedloga ovogodišnjih županijskih proračuna, Vukovarsko-srijemska županija planira ove godine povući najviše EU novca, a također je u vrhu u odnosu na ostale županije i po planiranim investicijama. Niz je planiranih projekata, novih i koji se nastavljaju, od navodnjavanja,  Drvnotehnološkog te  Agrotehnološkog centra, Regionalnog centra za digitalizaciju i razvoj itd. Vukovarsko-srijemska županija planira po stanovniku povući 1.466 kuna europskog novca, odnosno ukupno 236,1 milijun kuna. Za investicije je predvidjela 383,7 milijuna kuna, odnosno 2.137 kuna po stanovniku. Pokazuju to podaci Otvorenog proračuna za 2022. godinu. 

Jedan od projekata je Transportno-logistički centar – izgradnja logističko-proizvodne poduzetničke zone, smještene u Vinkovcima površine 59 hektara. U zoni će biti pružene sve potrebne usluge za obavljanje logističko-distribucijskih aktivnosti uz mogućnost skladištenja. Dio površine zone sadržavat će komunalno opremljene građevinske parcele koje će biti ponuđene zainteresiranim poduzetnicima za obavljanje proizvodno-prerađivačke i uslužne djelatnosti. Na ovaj način osigurati će se infrastruktura za podršku razvoju gospodarstva i logistike na području Županije te privlačenje novih investicija, rast i razvoj malih i srednjih poduzeća te stvaranje novih radnih mjesta.

Nadalje, plan je i izgradnja Regionalnog centra za digitalizaciju i razvoj (Centar) kroz koji će se osigurati potrebna infrastruktura te unaprijediti postojeće i razviti nove usluge koje će doprinijeti društveno-gospodarskom razvoju, s posebnim naglaskom na poticanje digitalizacije, digitalne transformacije i razvoj digitalnog društva u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Centar će se sastojati od: uredskih prostorija za djelatnike, izložbenih i uredskih prostorija za buduće korisnike, multifunkcionalne konferencijske dvorane (s mogućnošću pregrađivanja ovisno o potrebama) s pratećim prostorijama za potrebnu opremu, prilagođene prostorije za servere, dvorane za sastanke, arhivske prostorije, spremišta i prostorije za grijanje/hlađenje zgrade, sanitarnih i ostalih prostorija opće namjene. Oko samog objekta nalazit će se parking mjesta i manipulativni prostor s prometnicom i prilazom, čija će površina biti u skladu s potrebama objekta.

Također, trebala bi početi gradnja Panonskog centra za primjenu digitalnih tehnologija u poljoprivrednom, šumarskom, vodno-gospodarskom, komunalnom sektoru i sektoru očuvanja okoliša. Naglasak će biti na istraživanjima koja se odnose na implementaciju novih tehnologija u navedenim sektorima, s ciljem doprinosa razvoju same proizvodnje i povećanja konkurentnosti i održivosti poljoprivrednih proizvođača u budućem periodu. Istraživačka infrastruktura bit će javno dostupna svim znanstvenim organizacijama koji će se voditi načelom da rezultati istraživanja budu javno dostupni krajnjim korisnicima. Istraživačka infrastruktura Centra koristit će se za javno obrazovanje organizirano u okviru nacionalnog obrazovnog sustava. Uz navedenu zgradu Centra, za potrebe provođenja znanstveno-istraživačkih i razvojnih projekata u sektoru povrćarstva projektirati će se 4 plastenika po 1.000 m2 za provođenje istraživanja korištenja modernih robotskih sustava za zaštićene prostore.

Nakon izrade projektno-tehničke dokumentacije s projektom bi trebala krenuti i izgradnja i opremanje prvog Centra za preradu GMO free soje u Republici Hrvatskoj. Financiranje se predlaže u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost.

Centar za preradu GMO free soje predstavlja industrijsko postrojenje koje će se sastojati od prihvatnog dijela soje i dijela s mogućnošću skladištenja ulazne sirovine za petnaestodnevne potrebe. Soja iz prijemnog skladišta transporterima se odvozi na čišćenje, te potom slijedi  usitnjavanje. Planirani objekt se sastoji od skladišnog prostora za sirovinu, prostora za ekstrudiranje i prešanje, prostora za filtriranje, skladišta za ulje i druge gotove proizvode, administrativnih prostora te komunalnih prostora za 10 -15 djelatnika. Centar će funkcionirati u obliku javno privatnog partnerstva s udjelima Vukovarsko – srijemske županije, Općine Drenovci i proizvođača soje organiziranih u Proizvođačku organizaciju. Ispunjenje očekivanih rezultata  ovoga projekta vrlo izgledno će potaknuti primjenu ovoga modela i na druge sektore poljoprivredne proizvodnje s ciljem uspostave veće dodane vrijednosti proizvodnje i revitalizacije poljoprivrede u Hrvatskoj, a multiplicirajući učinak ovoga projekta predstavlja dobar primjer sufinanciranja projekata usmjerenih prema potpori razvoju gospodarstva što u konačnici direktno pridonosi povećanju konkurentnosti gospodarstva i smanjenju negativnih demografskih kretanja.

U novom financijskom razdoblju plan je i početak gradnje Regionalne klaonice s rasjeckaonicom mesa i hladnjačom koji se zajednički  provodi s Virovitičko-podravskom županijom, Gradom Otok i Općinom Čađavica. Plan je gradnja i opremanje dvije klaonice i pratećih pogona za preradu i skladištenje mesa na području Vukovarsko-srijemske i Virovitičko-podravske županije. Procijenjena vrijednost investicije je 38,7 milijuna kuna.

Agrotehnološki centar koji se gradi, osigurat će logističku infrastrukturu koja će proizvođačima omogućiti bolje uvjete poslovanja. Poslovanje Centra bit će utemeljeno na izgrađenim logističkim kapacitetima, prvenstveno hladnjačama za skladištenje i čuvanje voća i povrća, te pratećih objekata za prihvat, sortiranje, pakiranje i daljnju distribuciju svježeg voća i povrća.

Nastavlja se i gradnja Drvno-tehnološkog centra koji će biti opremljen vrhunskom opremom za potrebe drvnog sektora (3D dizajn, oprema za pripremu, obradu i testiranje kvalitete drva, itd.)

Inače, Vukovarsko-srijemska županija sa svojim je projektom poboljšanja uvjeta za pružanje primarne zdravstvene zaštite jedan od pobjednika našeg prošlogodišnjeg izbora za najbolji županijski EU projekt. (L.K.)

Ispis
Vrh