Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Uspješno završen projekt ViCTour

  • 14. listopada 2019.
  • Međunarodna suradnja i regionalni razvoj, Gospodarstvo, Financije, Turizam i kultura
fullscreen Uspješno završen projekt ViCTour (1).JPG Uspješno završen projekt ViCTour (1).JPG
Uspješno završen projekt ViCTour (1).JPG
fullscreen Uspješno završen projekt ViCTour (2).JPG Uspješno završen projekt ViCTour (2).JPG
Uspješno završen projekt ViCTour (2).JPG
fullscreen Uspješno završen projekt ViCTour (3).JPG Uspješno završen projekt ViCTour (3).JPG
Uspješno završen projekt ViCTour (3).JPG
fullscreen Uspješno završen projekt ViCTour (4).JPG Uspješno završen projekt ViCTour (4).JPG
Uspješno završen projekt ViCTour (4).JPG
fullscreen Uspješno završen projekt ViCTour (5).JPG Uspješno završen projekt ViCTour (5).JPG
Uspješno završen projekt ViCTour (5).JPG

Završna konferencija projekta Virtualni i kulturni turizam-ViCTour održana je u Novom Sadu gdje su predstavljene sve provedene aktivnosti koje su se održale kroz 28 mjeseci provedbe projekta. Projekt je financiran iz Interreg programa prekogranične suradnje Hrvatska Srbija 2014.-2020. čija je vrijednost iznosila 924.327,00 69 eura, od kojih s e85% sufinancira iz EU fondova. Cilj projekta bio je razvoj atraktivne, dinamične i konkurentne turističke ponude u prekograničnim regijama te ojačati i integrirati turističku ponudu Srijema i Srema te tako osigurati bolje upravljanje kulturnom i prirodnom baštinom.

U uvodnom dijelu konferencije s pozdravnim riječima obratila se direktorica Fonda Evropski poslovi, AP Vojvodine Vidosava Enderić ističući dosadašnju dobru i uspješnu suradnju sa Vukovarsko-srijemskom županijom kao i važnost ovakvih turističkih ponuda koji će pridonijeti diversifikaciji dosadašnje turističke ponude i osigurati bolje upravljanje baštinom obiju zemalja.

Ispred vodećeg partnera na projektu, Vukovarsko-srijemske županije obratila se pročelnica UO za turizam i kulturu, Marija Budimir, koja je također istaknula uspješnu suradnju na projektu i zahvalila se svima na uspješno provedenim projektnim aktivnostima.

Ispred partnera, Turističke zajednice Vukovarsko – srijemske županije, direktorica Turističkog ureda, Rujana Bušić Srpak, istaknula je iznimnu vrijednost projekta za podizanje razine atraktivnosti i ukupno obogaćivanje turističke ponude Vukovarsko – srijemske županije, sadržajima koji su jedinstveni u Hrvatskoj.

Voditeljica projekta Magdalena Parat predstavila je sve aktivnosti provedene kroz projekt, a od značajnijih su bili: izrada novog vizualnog identiteta Vukovarsko-srijemske županije koja je pozicionirala ovu županiju kao jedinstvenu i prepoznatljivu turističku destinaciju, nabava free format holograma, izrada aplikacija proširene i virtualne stvarnosti, nabava 6 interaktivnih turističkih info pultova (totema), izrađen web portal, educirano 16 licenciranih turističkih vodiča te mnoge druge aktivnosti.

Voditeljica projekta se na samom kraju konferencije zahvalila svim partnerima i turističkim dionicima koji su kroz 28 mjeseci marljivo i savjesno obavljali sve projektne aktivnosti te odličnom suradnjom i zajedničkim snagama uspješno priveli projekt kraju koji službeno završio ovom Završnom konferencijom.

Završnoj je konferenciji prisustvovala i pročelnica Službe za poslove proračuna i javnih financija, Sandra Adžaga, koja je u sklopu ovog projekta bila član projektnog tima.

Ispis
Vrh