Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

U Vukovaru održana kampanja o obnovljivim izvorima energije

  • 26. ožujka 2009.
  • Energetika
fullscreen U Vukovaru održana kampanja o obnovljivim izvorima energije U Vukovaru održana kampanja o obnovljivim izvorima energije
U Vukovaru održana kampanja o obnovljivim izvorima energije

Vukovar - Vukovar je u organizaciji Energetskog instituta Hrvoje Požar i Vukovarsko-srijemske županije bio mjesto održavanja konferencije na temu Bioplin kao gorivo u sklopu projekta BIG EAST.

Cilj ove promotivne kampanje je bio informirati javnost o mogućnostima proizvodnje i korištenja bioplina u Hrvatskoj. 

Vukovarsko-srijemska županija, tradicionalno poznata kao hrvatska žitnica, privlači pažnju brojnih i različitih projekata iskorištavanja energije biomase. Cilj ove Kampanje bio je predstaviti javnim ustanovama i široj javnosti projekte proizvodnje bioplina u pogledu legalnih i administrativnih procedura te očekivanog Zakona o biogorivima. 

Kampanja je održana kao događaj pored FP6 projekta RES BOAT koji je uplovio u vukovarsku luku 26. ožujka 2009. godine.

Za razliku od 1. promotivne kampanje koja je u Zagrebu okupila proizvođače opreme za bioplinska postrojenja, planere te konzultante koji su dali tehničke prezentacije o postavkama bioplinskih postrojenja i aktivnostima IEE projekta BiG>East, ova kampanja se fokusirala na pravne aspekte pri izgradnji bioplinskog postrojenja. Razmijenjena su iskustva kod izgradnje bioplinskih postrojenja u Hrvatskoj i saznanja iz IEE BiG>East projekta, te je dan pregled procedure stjecanja statusa povlaštenog proizvođača električne energije iz OIE. 

www.big-east.eu

Ispis
Vrh