Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

U okviru projekta ABCDE Posavina održani seminari za učenike i profesore srednje poljoprivredno-šumarske škole Vinkovci

  • 07. prosinca 2012.
  • Energetika, Poljoprivreda, šumarstvo i ruralni razvoj, Gospodarstvo
fullscreen U okviru projekta ABCDE Posavina održani seminari za učenike i profesore srednje poljoprivredno-šumarske škole Vinkovci U okviru projekta ABCDE Posavina održani seminari za učenike i profesore srednje poljoprivredno-šumarske škole Vinkovci
U okviru projekta ABCDE Posavina održani seminari za učenike i profesore srednje poljoprivredno-šumarske škole Vinkovci
fullscreen U okviru projekta ABCDE Posavina održani seminari za učenike i profesore srednje poljoprivredno-šumarske škole Vinkovci U okviru projekta ABCDE Posavina održani seminari za učenike i profesore srednje poljoprivredno-šumarske škole Vinkovci
U okviru projekta ABCDE Posavina održani seminari za učenike i profesore srednje poljoprivredno-šumarske škole Vinkovci
fullscreen U okviru projekta ABCDE Posavina održani seminari za učenike i profesore srednje poljoprivredno-šumarske škole Vinkovci U okviru projekta ABCDE Posavina održani seminari za učenike i profesore srednje poljoprivredno-šumarske škole Vinkovci
U okviru projekta ABCDE Posavina održani seminari za učenike i profesore srednje poljoprivredno-šumarske škole Vinkovci
fullscreen U okviru projekta ABCDE Posavina održani seminari za učenike i profesore srednje poljoprivredno-šumarske škole Vinkovci U okviru projekta ABCDE Posavina održani seminari za učenike i profesore srednje poljoprivredno-šumarske škole Vinkovci
U okviru projekta ABCDE Posavina održani seminari za učenike i profesore srednje poljoprivredno-šumarske škole Vinkovci

U Vinkovcima, 6. i 7. prosinca 2012. godine, održana su dva seminara za učenike i profesore srednje poljoprivredno-šumarske škole Vinkovci s ciljem edukacije navedene ciljane skupine o korištenju poljoprivredne biomase u energetske svrhe.

Sudionike i organizatore seminara je pozdravio direktor EKO-SUSTAVA d.o.o. Ivan Bosančić.

Specifične teme koje su obrađene tijekom prvog seminara obuhvaćaju prvenstveno vrste poljoprivredne sirovine za proizvodnju energije odnosno bioplina i biogoriva, uključujući one biljnog i životinjskog porijekla. Osim tematskih predavanja, organiziran je i tehnički posjet farmi i bioplinskom postrojenju u Tordincima kako bi se učenicima i profesorima srednje poljoprivredne škole još više približila navedena tematika. U okviru drugog seminara održanog 7. prosinca 2012., tematska predavanja obuhvatila su primarno tehnologije proizvodnje bioplina i biogoriva odnosno energije te utjecaj na okoliš istih.  

Projekt ABCDE Posavina (eng. Agricultural Biomass Cross-border Development of Energy in Posavina) se provodi u okviru Programa prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina 2007 - 2013. U projektu sudjeluju Energetski institut Hrvoje Požar (EIHP) i Institut za genetičke resurse Sveučilišta u Banjoj Luci (IGR), kao nositelji projekta u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini,  te Vukovarsko-srijemska županija, Brčko distrikt te općine Orašje, Odžak, Domaljevac-Šamac i Šamac kao partneri na projektu. Provedba je započela 1. ožujka 2011. godine, a aktivnosti na projektu će trajati 24 mjeseca.

Fokus projekta ABCDE Posavina je promocija energetskog iskorištavanja poljoprivredne biomase u Posavini. Ciljana regija obuhvaća Vukovarsko-srijemsku županiju, Distrikt Brčko te općine Šamac, Orašje, Odžak i Domaljevac-Šamac.

Ispis
Vrh